Zebranie sprawozdawcze Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

Aleksy Mularczyk, 03 marca 2016

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego zorganizowało zebranie sprawozdawcze z działalności białostockiego koła w 2015 roku. Przybyło ponad trzydziestu członków zrzeszonych w kole.

Zgromadzenie, które miało miejsce dnia 26 lutego 2016 roku w Centrum Kultury Prawosławnej, rozpoczęło się minutą ciszy na cześć braci, którzy odeszli w ub. roku, tj. śp. prof. Andrzeja Łapko, śp. Aleksandra Biszczuka i śp. Aleksandra Nikitina.

Na spotkaniu zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami złożonymi przez organy koła. Kolejno przedstawiali je Aleksy Mularczyk, Mikołaj Nazaruk oraz Irena Biedrzycka, która wniosła postulat o udzielenie absolutorium dla zarządu koła za pracę w 2015 roku. Zebrani przyjęli przedłożone dokumenty i udzielili absolutorium zarządowi, a także dokonali wyboru delegatów na Walne Zebranie Bractwa (przewidziane 4 czerwca br.).

Koło w uprzednim roku aktywnie pracowało m.in. uczestniczyło w organizacji pielgrzymki relikwii św. Spirydona (Białystok, Supraśl, Zwierki), przeprowadzało cykliczne spotkania bratczyków, w tym wyjazdowe, urządzało prelekcje i wykłady. Dzięki staraniom białostockiego koła odbył się festyn środowiskowy, a także uroczystość w maju z okazji jubileuszu X-lecia jego istnienia.

Spotkanie zakończono agapą.

Więcej: http://bractwocim.pl/pl/2016/03/03/1362/