Chełmskiej ikony Matki Bożej

ks. Wadim Sztemburski, 21 września 2016

Każdego roku Chełm uroczyście adoruje Chełmską ikonę Bogarodzicy w dniu Narodzenia NMP.

Przed rozpoczęciem świątecznej Boskiej Liturgii przed cerkiewną bramą dzieci powitały arcybiskupa Abla, ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej, oraz biskupa Paisjusza, ordynariusza diecezji przemysko-gorlickiej. Następnie przedstawiciel rady parafialnej chlebem i solą przywitał hierarchów, a proboszcz parafii ks. mitrat Jan Łukaszuk w imieniu parafian poprosił biskupów o modlitwę.

Na okoliczność święta cerkiew wypełniła się miejscowymi parafianami, pielgrzymami z okolicznych i dalszych miejscowości oraz z pobliskiej Ukrainy, którzy są potomkami tak licznie wysiedlonej społeczności prawosławnej, dzisiaj zintegrowanymi w Towarzystwie „Chełmszczyzna”.

Na chełmskie święto „Preczystej” przybyli również duchowni z dekanatu zamojskiego ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk z Tarnogrodu i ks. Dariusz Wasiluk z Tomaszowa Lubelskiego oraz protodiakon lubelskiej katedry ks. Marek Waszczuk.

Podczas tradycyjnej procesji wokół cerkwi poświęcono pamiątkowy krzyż usytuowany w ołtarzowej części cerkiewnej posesji upamiętniający 150. rocznicę urodzin Michaiła Hruszewskiego, urodzonego właśnie w Chełmie historyka, naukowca i pierwszego prezydenta Ukraińskiej Republiki Ludowej. Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Ukraińskie Towarzystwo w Lublinie, mające oddział przy parafii w Chełmie. Z tej okazji do Chełma przybyli liczni przedstawiciele środowisk ukraińskich w Polsce i z zagranicy na czele z ambasadorem Ukrainy w Warszawie Andryjem Deszczycą.

Podczas Boskiej Liturgii śpiewał chór parafialny wraz z goszczącym w Chełmie chórem „Irmos” z Sanoka. Chełmską uroczystość zaszczycił swoją obecnością zastępca prezydenta Chełma Stanisław Mościcki, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, urzędujący w Chełmie konsul honorowy Ukrainy Stanisław Adamiak, a także wielu oficjalnych przedstawicieli chełmskich struktur samorządowych i administracyjnych.

Po Boskiej Liturgii przed Chełmską ikoną Bogarodzicy została zaniesiona gorliwa modlitwa oraz odśpiewany paraliturgiczny hymn do Przenajświętszej Bogarodzicy „Caryce moja prebłahaja”.

Tradycyjnie odśpiewane „mnohaja lita” hierarchii cerkiewnej, władzom państwowym i samorządowym, miejscowemu duchowieństwu oraz wszystkim zebranym wiernym uroczyście zakończyły część liturgiczną chełmskiego święta. Władyka Abel podziękował za obecność na święcie biskupowi Paisjuszowi, oficjalnym gościom, duchowieństwu, chórzystom, pielgrzymom z Ukrainy i wszystkim zebranym.

fot. Olga Kuprianowicz