W Chełmie rozpoczęły się uroczystości ku czci Chełmskiej ikony Bogarodzicy w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny

ks. Wadim Sztemburski, 21 września 2016

Również tegoroczne uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem „Całonocnego czuwania”. Nabożeństwo rozpoczął sekretarz diecezji lubelsko-chełmskiej ks. mitrat Andrzej Łoś w asyście protodiakonów Marka Waszczuka oraz Wadima Sztemburskiego. Do Chełma przybył tradycyjnie arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji, aby wspólnie z duchowieństwem chełmskiej prokatedralnej cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa celebrować wieczorne nabożeństwo.

Charakterystycznym elementem chełmskiego święta jest opuszczona znad ikonostasu w Królewskie Wrota Chełmska ikona Bogarodzicy, do której to zebrani podchodzą z wiarą, czcią i modlitwą, oddając cześć tej szczególnej orędowniczce ziemi chełmskiej. Ta sama ceremonia liturgiczna zostanie powtórzona następnego dnia po tradycyjnej procesji wokół świątyni. W tym dniu przybywają do Chełma liczni pielgrzymi z kraju i pobliskiej Ukrainy, aby wspólnie z miejscową społecznością uroczyście świętować ten szczególny dzień.

Oryginał Chełmskiej ikony Bogarodzicy znajduje się w pobliskim Łucku na Ukrainie w Muzeum Wołyńskiej Ikony, gdzie wierni mają możliwość sprawować akatyst przed tą wielką świętością dla całej społeczności Chełmszczyzny, prosząc o wstawiennictwo niebiańskiej opiekunki: «Радуйся Земли Холмская отрадо и всему миру надеждо и утешение».

W dzień święta tradycyjnie o godz. 8.30 sprawowany będzie akatyst przed Chełmską ikoną Bogarodzicy, a następnie o godz. 10.00 powitanie przybyłych hierarchów i Boska Liturgia.

fot. Dmitry Monets