Pierwsze święto parafialne w parafii Mądrości Bożej w Warszawie

orthodox.pl, 22 września 2016

 21 września 2016 r. warszawska parafia p.w. Mądrości Bożej obchodziła swoje pierwsze święto parafialne. Uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa. Odprawił on Świętą Liturgię w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa.

W słowie do wiernych metropolita wskazał, iż Święta Liturgia służy uświęceniu całego świata. Bardzo ważne jest aktywne uczestnictwo w Liturgii. Eminencja podkreślił, iż dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny dla wiernych nowopowstającej parafii. Narodzenie NMP jest wydarzeniem szczególnie ważnym w ekonomii zbawienia rodzaju ludzkiego. Kiedy człowiek upadł w Raju Bóg powiedział mu, że w pocie czoła będziesz zdobywać chleb, ale to co się narodzi z kobiety zetrze głowę tego, który cię skusił – szatana. Poprzez Narodzenie Bogarodzicy wypełnia się wola Boża wobec człowieka upadłego. To co dziś przeżywamy jest świadectwem Opatrzności Bożej darowanej dla ludzkości. Gdy nastała pełnia czasu i zapadła Wola Boża, że bezdzietne małżeństwo w podeszłym wieku – Joachim i Anna zostali obdarzeni potomstwem córką Marią, która została zatem Matką Boga Słowa. Opatrzność Boża tak chciała, by powstała tu na Ursynowie świątynia Bożej Mądrości.

Eminencja podkreślił, iż pokładając nadzieję w Bożej Opatrzności musimy wzmacniać dzieło powstawania nowej świątyni. Zwrócił uwagę jak mądrze kieruje Bóg, swoją Cerkwią i wiernymi – tymi, którzy Go kochają. Tutaj jest źródło dla każdego z nas do wzmocnienia swej wiary, miłości, szacunku, duchowości – człowiek wiary może wszystko.

Metropolita podziękował proboszczowi parafii ks. prot. Adamowi Siemieniukowi, przybyłym Burmistrzom Dzielnicy Ursynów – Zastępcy Burmistrza Piotrowi Zalewskiemu nadzorującemu pracę Wydziału Architektury i Budownictwa, Zastępcy Burmistrza – Wojciechowi Matyjasiakowi nadzorującemu pracę Wydziału Oświaty i Wychowania, Joannie Sienickiej – Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Wychowania, prezesowi firmy Budrem – wykonującej prace budowlane na terenie świątyni – Jerzemu Krawczykowi, Komitetowi Budowlanemu oraz wszystkim, którzy przyczyniają się do powstawania nowej cerkwi i kształtowania wspólnoty parafialnej.

Podczas Świętej Liturgii śpiewał chór parafialny dyrygowany przez ks. protodiakona Andrzeja Bierozę.
Uroczystości miały świąteczny i podniosły charakter i zakończyły się wspólnym obiadem.