Biała Podlaska – uroczystości święta parafialnego w Białej Podlaskiej związane z 420. rocznicą tak tragicznej w skutkach unii brzeskiej

ks. Jarosław Łoś, 20 września 2016

Tradycyjnie w jedną z niedziel drugiej połowy września parafianie bialskopodlaskiej cerkwi pw. św. równych apostołom Cyryla i Metodego wspominają święto nieistniejącej już w tym mieście cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tegoroczne święto uroczyście obchodzono w niedzielę, 18 września, w przypadającą w tym dniu pamięć świętego męczennika Atanazego, ihumena brzeskiego. (Dolna cerkiew poświęcona jest właśnie św. Atanazemu).

W 2016 roku przypada 420. rocznica podpisania unii brzeskiej, która do dnia dzisiejszego jest tak tragiczna w skutkach dla chrześcijaństwa. To historyczne wydarzenie w sposób szczególny gloryfikowane przez różne czynniki społeczne na południowym Podlasiu przedstawia kwestie uniatyzmu w bardzo jednoznacznie tendencyjny sposób.

Tegoroczne święto parafialne w Białej Podlaskiej zgromadziło w świątyni wielu wiernych wraz z gronem licznie przybyłego duchowieństwa, gdyż święto to miało ogólnodiecezjalny charakter. Bialskopodlaską uroczystość liturgiczną zaszczycili też goście arcybiskupa Abla: archimandryci Vissarion i Kisjan z prawosławnego monasteru Cluj-Napoca z Transylwanii w Rumunii oraz ks. Michał Madżar z parafii ukraińskiej w diecezji Suczawa, który pełnił funkcję tłumacza.

Zaproszenie na tegoroczne święto przyjął zastępca prezydenta Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk, a także dyrektorzy szkół, gdzie prowadzona jest katecheza dla prawosławnej młodzieży, oraz przedstawiciele Urzędu Celnego.

Sprawowana Boska Liturgia w Białej Podlaskiej miała bardzo podniosły charakter tego dnia, gdyż w uroczystościach uczestniczyło dwóch protodiakonów: syn ziemi podlaskiej protodiakon Marek Kiryluk z białostockiego soboru oraz z chełmskiej prokatedry ojciec Wadim Sztemburski. Wszyscy uczestnicy Boskiej Liturgii odczuli wyjątkowo świąteczną atmosferę w dniu, kiedy prawosławna diecezja lubelsko-chełmska świętuje uroczystość swojego niebiańskiego orędownika – św. Atanazego.

Na okoliczność tegorocznego święta diecezja lubelsko-chełmska wydała okolicznościową ikonę św. Męczennika Atanazego Brzeskiego, zaś Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej wydało okazjonalny biuletyn opatrzony słowem wstępnym arcybiskupa Abla.

Ze słowem homilii do wiernych zwrócił się ordynariusz diecezji władyka Abel, przedstawiając tradycje święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny w kontekście bialskopodlaskiego świętowania. Hierarcha przedstawił dramat unii brzeskiej dla miejscowej społeczności parafialnej, a także postać świętego Atanazego – męczennika za święte prawosławie.

Uroczystość zakończyła się tradycyjną procesją wokół cerkwi. Na zakończenie nabożeństwa władyka podziękował duchowieństwu za przygotowanie święta, za kwiaty w świątyni i jej upiększenie, za młodzież przygotowaną do powitania hierarchy, za chleb i sól.

W imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego arcybiskup Abel odznaczył Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny Władysława Szołuchę za wieloletnią aktywną i rzetelną posługę fotoreporterską na terenie całej prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, która rzetelnie promuje prawosławie na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu.

Następnie głos zabrał ojciec archimandryta Vissarion z Rumunii, który opowiedział o problemach uniatyzmu w Transylwanii w Rumunii i solidaryzując się z prawosławnymi w Polsce serdecznie pozdrowił wszystkich zebranych. Prezydent w imieniu władz miasta Biała Podlaska pozdrowił zgromadzoną społeczność prawosławną na tak istotnej dla prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej uroczystości.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Pugacewicza na tradycyjny poczęstunek przy Podlaskim Centrum Kultury Prawosławnej.

fot. Władysław Szołucha