Uroczystości poświęcenia cerkwi w Jabłecznej

Katarzyna Rabczuk, 20 września 2016

Dzień pamięci św. męcz. Atanazego Brzeskiego, 18 września, był w tym roku niezwykle uroczysty dla wiernych monasterskiej parafii w Jabłecznej. Tego dnia do monasteru św. Onufrego przybył zwierzchnik Cerkwi w Polsce – Jego Eminencja Metropolita Sawa i wraz z towarzyszącym mu Jego Ekscelencją Biskupem Supraskim Grzegorzem dokonał poświęcenia, po generalnym remoncie, cerkwi pw. św. ap. i ew. Jana Teologa, w której nabożeństwa odbywają się w okresie zimowym. Hierarchom towarzyszyło licznie zgromadzone duchowieństwo, m.in. namiestnik monasteru pw. Zwiastowania NMP w Supraślu – archimandryta Andrzej oraz namiestnik monasteru pw. św. Dymitra w Sakach – archimandryta Tymoteusz oraz brać monasterska i licznie zebrane duchowieństwo.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania (cs. wsienocznoje bdienije) sprawowane w przeddzień święta również w cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa. Śpiewał chór braci monasteru. W dniu święta, przed Boską Liturgią, metropolita Sawa dokonał poświęcania świątyni. Podczas Liturgii śpiewał chór parafialny pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz. Homilię wygłosił biskup Grzegorz. Nawiązał on do wydarzeń z XVI w., czasów tragicznej w skutkach Unii brzeskiej oraz żywota św. męcz. Atanazego Brzeskiego, odnajdując w tej historii analogię do czasów obecnych. Mówił o tym, że i dziś każdy z nas powinien swoim życiem dawać świadectwo Świętego Prawosławia. Wzorem do naśladowania jest ten, który życie swoje oddał za wiarę prawosławną – św. męcz. Atanazy.

Na zakończenie świątecznych uroczystości sprawowano molebien do św. męcz. Atanazego, po czym do wszystkich obecnych zwrócił się metropolita Sawa. Nawiązał on do trudnej historii monasteru, który jako jedyny w Polsce nieprzerwanie zachowywał i chronił wiarę przodków. Eminencja pozdrowił namiestnika jabłeczyńskiego monasteru – archimandrytę Atanazego, z okazji 20-lecie postrzyżyn mniszych oraz posługi kapłańskiej. Metropolita odznaczył go orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia i podziękował za trud włożony w rozwój monasteru, podziękował braciom monasteru, chórowi oraz wszystkim parafianom, wśród których odnalazł znajome mu twarze. Na koniec głos zabrał archimandryta Atanazy, dziękując metropolicie, biskupowi Grzegorzowi oraz wszystkim duchownym za przybycie. Wśród tych osób znalazła się autorka przepięknej polichromii nowo wyświęconej świątyni – Natalia Oniśko z Białegostoku.

Uroczystości w Jabłecznej w dniu pamięci św. męcz. Atanazego Brzeskiego miały wymowny charakter. W tym roku obchodzimy bowiem 420. rocznicę podpisania, tragicznej w skutkach dla wyznawców prawosławia Unii brzeskiej. Poświęcenie wyremontowanej cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa to niezwykle radosne wydarzenie dla lokalnej społeczności, która po akcjach burzenia cerkwi i Akcji Wisła, przeżytych przesiedleniach i cierpieniach wróciła na nadbużańskie mokradła, by pod duchowym przewodnictwem św. Onufrego Wielkiego dawać świadectwo swojej wiary i tej wiary uczyć swoje dzieci i wnuków.

Fot.: klasztorjableczna.pl

za: orthodox.pl