polska: Narodzenie św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Narodzenie św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie

10 lipca 2024

Dzień Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w szczególny sposób świętowany jest w Parafii Prawosławnej w Gładyszowie. Jest to święto małej parafialnej świątyni jak i Patrona Diecezji Przemysko-Gorlickiej Św. Jana Chrzciciela. U wejścia do cerkwi swego władykę przywitali chlebem i solą oraz bukietem pięknych kwiatów Rada Parafialna oraz proboszcz ks. prot. Jarosław Grycz.

Boską Liturgię celebrował Arcybiskup Paisjusz w asyście duchowieństwa dekanatów gorlickiego i krynickiego a także gościa z diecezji lubelsko-chełmskiej ks. protodiakona Marka Waszczuka. Po Ewangelii z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się Ks. mitrat Piotr Pupczyk. Kaznodzieja poprzez postać Św. Jana Chrzciciela i cud Jego narodzin nawiązał do historii autokefalii naszej Cerkwi oraz wezwał do wierności Św. Prawosławiu a nie podążania za zwodniczym głosem tych, którzy wybrali drogę innego życia.

Podczas Św. Liturgii modlono się za zdrowie ofiarodawców i budowniczych nowej cerkwi w Gładyszowie, pokój w Ukrainie oraz arcybiskupa Paisjusza, który w tym dniu wspomina dzień swych urodzin. Wzniesiono także modlitwę za spokój dusz ofiar obozów w Tallerhofie i Jaworznie, wszystkich którzy zostali rozproszeni po całej Polsce w ramach Akcji Wisła i nie dane im było powrócić i spocząć na rodzinnej ziemi a także Śp. arcybiskupa Adama i ihumena Mojżesza.

Pięknie śpiewał chór pd. P. Olgi Telep. Stare melodie, które już nie zawsze można usłyszeć w naszych cerkwiach, wprowadziły wszystkich w szczególny modlitewny nastrój.

Na zakończenie słowo do wiernych skierował Jego Ekscelencja arcybiskup Paisjusz. Hierarcha podkreśla rolę jaką odegrało uzyskanie przez naszą Cerkiew autokefalii w 1924 – to ten fakt wpłynął na odrodzenie prawosławia na naszych ziemiach zroszonych krwią Św. Maksyma, męczenników Tallerhofskich oraz wszystkich, którzy oddali tu życie za Święte Prawosławie. Bez autokefalii nie byłoby możliwości restytuowania naszej diecezji przemyskiej. Bez autokefalii nie budowalibyśmy dzisiaj nowych cerkwi. Bez autokefalii dzisiaj nie byłoby na naszych ziemiach Prawosławia. Pomimo tego, że nie było i nie jest nam lekko, że musimy walczyć ze złem, które współczesnego człowieka chce przeciągnąć na swoją stronę, jesteśmy, świadczymy i będziemy świadczyć o naszej wierze, wierze tych ziem, które przyjęły chrzest z rąk uczniów Śww. Cyryla i Metodego już w IX wieku - Świętym Prawosławiu!

Następnie Władyka zwrócił się bezpośrednio do proboszcza Parafii w Gładyszowie ks. prot. Jarosława Grycza i jego imości Anny. Arcypasterz dziękując za trud budowy nowej cerkwi nagrodził ks. Jarosława z matuszką za ich poświęcenie dziełu Bożemu z okazji Jubileuszu 100. lecia autokefalii - medalem Św. Maksyma Gorlickiego. Nagrodą, która jak podkreślił władyka jest wyrazem wdzięczności Cerkwi także wszystkim tym, którzy są zaangażowani w budowę nowej świątyni będącej pomnikiem 100. lecia autokefalii naszej Cerkwi.

Ks. Jarosław nie kryjąc wzruszenia, podziękował arcybiskupowi Paisjuszowi za nagrodę oraz w imieniu własnym i parafian pozdrowił władykę z rocznicą 55 urodzin. Do pozdrowień dołączyły się także dzieci z Diecezjalnego Domu Dziecka z wiązanką pięknych róż i śpiewem Mnohaja Lita naszomu Władyci!

Po zakończeniu uroczystości liturgicznych wierni z duchowieństwem i swym arcypasterzem udali się na wspólny obiad.

Ks. ihumen Metody.
zdjęcia: Dawid Lorczyk, Piotr Klinkowski.