Pierwsza Liturgia w Samborzu

o. Igor Habura, 21 września 2016

W niedzielę 18 września w parafii św. Paraskiewy miała miejsce historyczna Boska Liturgia. Historyczna, gdyż było to pierwsze nabożeństwo w ukończonej już prawie w 95% świątyni. Niemal równo rok temu, 12 września Jego Ekscelencja Arcybiskup Jeremiasz dokonał aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w fundament nowopowstającej cerkwi, a rok i sześć dni później odbyła się w niej pierwsza Liturgia. Na pierwsze nabożeństwo sprawowane już w nowej świątyni licznie przybyli wierni nie tylko z Samborza, ale również goście z sąsiednich parafii m.in. z Wrocławia, Żmigrodu, Malczyc oraz Legnicy.

Historia parafii prawosławnej w Samborzu rozpoczyna się w 1947 roku tragicznymi wydarzeniami związanymi z wysiedleniami prawosławnej ludności z Karpat na „Ziemi odzyskane”. W marcu 1952 r. proboszcz parafii prawosławnej w Jeleniej Górze i administrator parafii w Malczycach ks. prot. Stefan Biegun poinformował metropolitę Makarego, że we wsi Samborz i w sąsiednich miejscowościach w wyniku przesiedleń ludności podczas Akcji Wisła mieszka dość duża liczba Łemków, którzy ze względu na znaczną odległość od najbliższej świątyni prawosławnej nie mogli regularnie uczęszczać na nabożeństwa.

Od tamtej pory rozpoczęto starania o znalezienie miejsca i uzyskanie pozwolenia władz na odprawianie nabożeństw. Po dwóch latach, 15 stycznia 1954 r. Urząd do Spraw Wyznań protokołem zdawczo-odbiorczym sformalizował przekazanie prawosławnym poewangelickiej kaplicy znajdującej się w zabudowaniach pałacyku we wsi Samborz. Z dokumentów UdSW wynika, iż wygląd przekazywanej kaplicy był następujący "kaplica domowa przy PGR, o dwóch drzwiach i trzech oknach zdekompletowanych, wewnątrz postument ołtarza z obrazem częściowo zdewastowanym". Staraniem miejscowych wiernych kapliczkę odremontowano i w miarę możliwości przystosowano do sprawowania prawosławnych nabożeństw. Patronką świątyni obrano św. wielką męczennicę Paraskiewę, gdyż większość wiernych pochodziła z miejscowości Czyrna gdzie cerkiew była pod takim właśnie wezwaniem.

Pierwszą Liturgię odprawił o. Stefan Biegun 7 kwietnia 1954 r. w dniu święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy, obecnych było na niej około 70 osób.

Wiosną 2015 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jeremiasz Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński pobłogosławił inicjatywę wiernych samborskiej parafii chcących wybudować w Samborzu wolnostojącą świątynię. Prace budowalne rozpoczęto niemalże natychmiast. 18 lipca 2015 roku, w sobotę, arcybiskup Jeremiasz poświęcił plac pod budowę cerkwi, a tydzień później zajęto się zbrojeniem fundamentów. 1 sierpnia stanęła na placu grupa gotowych do pracy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu parafian, ich rodzin, oraz wielu ludzi dobrej woli budowa postępowała w błyskawicznym tempie. Nieocenioną pomoc okazali nam prawosławni wierni z całej Polski i zagranicy (USA, Kanady, Australii), w tym wielu czytelników serwisu cerkiew.pl oraz Przeglądu Prawosławnego. Dzięki tej wielkiej ofiarności cerkiew jest już niemalże całkowicie ukończona. Ocieplona i otynkowana z wewnątrz jak i z zewnątrz, z pięknymi granitowymi posadzkami, rzeźbionymi dębowymi drzwiami oraz murowanym greckim ikonostasem czeka, aby skompletować wyposażenie oraz wstawić do ikonostasu ikony, które to są duszą i sercem każdej prawosławnej świątyni.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić się jeszcze raz – znając waszą dobroć i ofiarność- z prośbą o pomoc i wsparcie naszej niewielkiej parafii, która sama nie będzie w stanie sprostać temu dziełu, oraz o modlitwę do Wszechdobrego Boga, aby błogosławił nas w naszym trudzie.

Wszelkie ofiary można przesyłać na poniższy adres:
Parafia Prawosławna św. Paraskiewy
Samborz 21 55-311 Kostomłoty
Nr konta: 84 1090 2590 0000 0001 3017 3940

www.cerkiew-samborz.pl