świat: Grecja: delegacja PAKP na Dniach Pawłowych
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Grecja: delegacja PAKP na Dniach Pawłowych

01 lipca 2024

W dniach 26-28 czerwca 2024 r. w Werii (Grecja) odbyła się konferencja naukowa w ramach XXX jubileuszowych Dni Pawłowych. Coroczne wydarzenie organizowane jest przez metropolię Werii, Naussy i Kampanii, której ordynariuszem jest od 1994 roku metropolita Pantelejmon. Dni Pawłowe (Pavlia) po raz kolejny zgromadziły wielu prawosławnych z całego świata. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski PAKP reprezentowali ihumen Pantelejmon (Karczewski) i mgr Jerzy Betlejko.

W trakcie uroczystej inauguracji obrad gości powitał burmistrz Werii Konstantinos Vorgiazidis. Obecni byli także inni przedstawiciele władz lokalnych i greccy parlamentarzyści. Homilię rozpoczynającą obrady wygłosił gospodarz uroczystości metropolita Pantelejmon. Wprowadził on w tematykę tegorocznej edycji Dni Pawłowych, którą jest życie liturgiczne w kontekście nauczania apostoła, sztuki bizantyjskiej i historii Grecji.

Przedstawiciele Kościołów lokalnych odczytali okolicznościowe listy swoich zwierzchników. Metropolita Sawa w przesłaniu do zebranych pogratulował 30-lecia tego wyjątkowego przedsięwzięcia oraz zwrócił uwagę na nauczanie apostoła Pawła dotyczące istoty i funkcjonowania Kościoła.

Obradom, podczas których swoje wykłady przedstawili profesorowie teologii z Grecji i zagranicy, towarzyszyły wydarzenia dodatkowe, jak np. koncert poświęcony 50-leciu "Cypryjskiej Golgoty" - tureckiej inwazji na Cypr w 1974 roku, utworzeniu linii demarkacyjnej i podzieleniu kraju na dwie części.

Na zakończenie obrad wręczone zostały uroczyście nagrody dla uczniów szkół diecezji, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w konkursach naukowych, sportowych i artystycznych. O dekorowanie medalami proszeni byli goście. Ostatnim punktem spotkania była prezentacja tomu pokonferencyjnego z referatami z ubiegłorocznego kongresu.

Poza udziałem w konferencji przybyli goście mieli okazję zobaczyć m.in. muzeum metropolitalne, katedrę apostołów Pawła i Piotra, cerkiew świętych uzdrowicieli w Werii, Monaster Dovra, będący ośrodkiem kultu św. Łukasza Wojno-Jasienieckiego i Monaster Soumela, w którym znajduje się cudotwórcza ikona Bogurodzicy.

Weria (Berea) położona jest w północnej Grecji, w odległości 50 km od Góry Olimp. To starożytne miasto, w którym głosił Chrystusa apostoł Paweł w trakcie drugiej podróży misyjnej (50-52 r.), po ucieczce z Salonik, przed wejściem do Aten. Apostoł Łukasz pisał o mieszkańcach Werii w Dziejach Apostolskich: "Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest" (Dz 17,11). Z Werii pochodził również jeden z towarzyszy apostoła Pawła św. Sozypater (Dz 20,4). Z miastem związani są także święci Karp i Onezym, uważani za pierwszych hierarchów. Biskupi Werii brali udział w soborach powszechnych i lokalnych, o czym świadczą zapisy w dokumentach. Pamięć o Pawłowej misji i apostolskim pochodzeniu miejscowej katedry biskupiej jest w Werii żywa i pielęgnowana, czego wyrazem są m.in. liczne dedykacje świątyń apostołowi Pawłowi (katedra apostołów Pawła i Piotra, w wezwaniu której święci wymienieni zostali w zmienionej kolejności), wyjatkowe przykłady ikonografii w miejscowych cerkwiach i hymnografia związana z Werią. Co roku organizowane są również Dni Pawłowe (Pavlia). To trwający przez cały czerwiec cykl wydarzeń: uroczystości liturgiczne, spotkania, wykłady, spektakle i koncerty, których kulminacją jest międzynarodowa konferencja i obchody święta apostołów Piotra i Pawła.

ihumen Pantelejmon (Karczewski)
Fot. Jerzy Betlejko i archiwum Metropolii Werii