polska: Uroczystości święta Pięćdziesiątnicy na Krynoczce
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Uroczystości święta Pięćdziesiątnicy na Krynoczce

27 czerwca 2024

Tradycyjnie we wtorek po święcie Pięćdziesiątnicy świąteczne uroczystości miały miejsce na uroczysku „Krynoczka” koło Hajnówki. Tegoroczne święto zgromadziło licznie duchowieństwo oraz wiernych. Na „Krynoczkę” pieszo podążali pielgrzymi z Hajnówki.

Całonocnemu czuwaniu w poniedziałkowy wieczór przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Przed wejściem do cerkwi św. św. męcz. Braci Machabeuszów, Jego Ekscelencję witały dzieci i młodzież dubińskiej parafii, przedstawiciele władz samorządowych, rada parafialna oraz proboszcz ks. prot. Andrzej Busłowski. Podczas nabożeństwa obecni byli: wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos, kierownik Referatu Mniejszości Narodowych w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Katarzyna Korycka, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski, przedstawiciele Nadleśnictwa Hajnówka i służ mundurowych.

W godzinach wieczornych „Krynoczka” nieprzerwanie tętniła modlitwą wiernych. W nocy odprawiono św. Liturgiię. Wtorkowego poranka głównej świętej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja biskup Paweł. Podczas małego wejścia proboszcz parafii pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Dubinach, ks. prot. Andrzej Busłowski, został nagrodzony prawem noszenia mitry.

Świąteczne kazanie wygłosił ks. Marek Jurczuk, proboszcz parafii św. Dymitra w Hajnówce. Kaznodzieja, nawiązując do historii święta Zesłania Świętego Ducha na apostołów, zaznaczył, że tajemnica Królestwa Bożego odkryta została nieuczonym i faryzeuszom, a ludziom prostym. Apostołowie nie byli ludźmi wykształconymi, jednakże w dniu Pięćdziesiątnicy zostali obdarowani łaską Świętego Ducha, otrzymując wszystko, czego potrzebowali, aby kontynuować misję Jezusa Chrystusa. Każdy, kto pragnie podążać za Zbawicielem ma ten sam obowiązek, który spoczął na apostołach. Dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu, kontynuując jego misję. Człowiek nie jest w stanie sprostać temu zadaniu bez pomocy, bez łaski Świętego Ducha, której źródłem są święte sakramenty.

Świąteczne uroczystości zakończyło poświęcenie wody oraz uroczysta procesja wokół świątyni. Po niej głos zabrał biskup Paweł podkreślając fakt, iż bogactwo wielu nazw i określeń towarzyszących świętu Pięćdziesiątnicy odzwierciedla niejako obfitość łaski Świętego Ducha. Jego Ekscelencja podkreślił rolę, jaką pełni Święty Duch w dziele zbawienia człowieka zaznaczając, że bez łaski Świętego Ducha człowiek nie jest w stanie uczynić nic dobrego. Hierarcha przypomniał słowa apostoła Pawła z listu do Galacjan: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”. Biskup Paweł zaznaczył, iż tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter związany z setną rocznicą uzyskania autokefalii przez Cerkiew w Polsce. Wyróżnionemu prawem noszenia mitry, miejscowemu proboszczowi, Jego Ekscelencja wręczył przekazany przez metropolitę Sawę medal upamiętniający to wydarzenie. Hierarcha podziękował za wspólną modlitwę wszystkim uczestniczącym w dwudniowych uroczystościach, przekazując świąteczne pozdrowienia i arcypasterskie błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy. Kończąc, biskup Paweł życzył duchowieństwu i wiernym obfitych łask Świętego Ducha.

ks. Marek Jurczuk
zdjęcia: ks. Marek Litwiniuk

za: orthodox.pl