O Wczasach Seniora w Cieplicach

ks. Marek Kiślak, 20 września 2016

W dniach 31.08-09.09 w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana odbyły się Wczasy Seniora. W tym roku z propozycji domu i stowarzyszenia św. św. ap. ap. Piotra i Pawła z siedzibą we Wrocławiu skorzystało 30 osób z różnych diecezji PAKP.

Program wczasów zakładał aktywne spędzanie czasu. Pomogły w tym wycieczki, według możliwości, wyprawy górskie i liczne spacery. Dla poprawienia tężyzny fizycznej zaproponowaliśmy kuracjuszom trening fitness, który wyzwolił w seniorach wiele pozytywnej energii. Z wykładami dla kuracjuszy wystąpili: lekarz geriatra - Robert Bywalec i prawnik - Piotr Czyż. Dzięki temu powstała możliwość przedyskutowania ważnych kwestii dotyczących zdrowia i aspektów prawnych. Nie zabrakło również modlitwy i refleksji duchowej, w których to dziedzinach pomagał proboszcz parafii św. św. ap. ap. Piotra i Pawła ks. Bazyli Sawczuk. Proboszcz jeleniogórskiej Parafii przyjął również na swoje barki rolę moderatora podczas wrześniowego turnusu. Ksiądz Bazyli Sawczuk dla chętnych zorganizował wycieczkę do Pragi i poprzez pokaz zdjęć z pielgrzymki opowiedział o Ziemi Świętej i Bari we Włoszech, gdzie znajdują się relikwie św. Mikołaja. Spędzony ze sobą czas to również niezliczone rozmowy i wspólne śpiewanie przy ognisku.

Wszystkim uczestnikom Wczasów Seniora dziękujemy za wspaniałą atmosferę i aktywny udział w programie turnusu. Mamy nadzieję, że pobyt w Domu św. Stefana przełoży się na jakość pięknego, senioralnego etapu życia.

fot. autor