polska: Warszawa: zakończenie zajęć z języka cerkiewnosłowiańskiego w CKP
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Warszawa: zakończenie zajęć z języka cerkiewnosłowiańskiego w CKP

20 czerwca 2024

We wtorek, 18 czerwca, w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej zakończył się pierwszy rok kursu języka cerkiewnosłowiańskiego. Zajęcia odbywały się w roku akademickim 2023/2024 z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Prowadził je ihumen Pantelejmon (Karczewski).

Przez cały rok we wtorkowe wieczory ściany biblioteki warszawskiego CKP gościły wszystkich chętnych do nauki i odkrywania bogactwa wyjątkowego języka cerkiewnosłowiańskiego. Wśród zainteresowanych znaleźli się zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci. Lekcje odbywały się nieodpłatnie w dwóch grupach – podstawowej i średniozaawansowanej, w zależności od stopnia znajomości języka (choć byli i tacy pasjonaci, którzy wytrwale i z zapałem pojawiali się na obu).

Na wstępnych spotkaniach uczestnicy mieli okazję przyswoić lub przypomnieć alfabet, a także przeanalizować powszechnie znane reguły modlitewne i fragmenty tekstów nabożeństw. W ramach dalszych zajęć każdy kursant mógł rozwinąć umiejętność czytania i rozumienia tekstów aktualnych dla danego okresu roku liturgicznego. Prowadzący w lekkiej i przyswajalnej formie wprowadzał również elementy wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa języka cerkiewnosłowiańskiego. Nie zabrakło rozmaitych anegdot, między innymi dotyczących historii języka, ale był też czas na poważne rozważania i wzmianki teologiczne.

Kurs prowadzony od października zakończył molebien sprawowany w cerkwi akademickiej świętych Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej. Nabożeństwu przewodniczył dyrektor CKP ks. dr Andrzej Lewczak. Śpiewał chór pod dyrekcją protodiakona Rafała Dmitruka. Po zakończeniu modlitwy dyrektor przekazał pozdrowienia Jego Eminencji metropolity Sawy. Podziękował rownież prowadzącemu zajęcia za inicjatywę i podjęty trud, a uczestnikom gratulował wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Podkreślił znaczenie pragnienia poszerzenia wiedzy o Bogu i nabożeństwie. Ihumen Pantelejmon zwrócił uwagę na fakt, że zajęcia odbywały się w bibliotece, która znajduje się bezpośrednio pod cerkwią świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian. Podziękował kursantom za cierpliwość i mile spędzony czas.

Kursanci tegorocznej edycji podkreślili, że dzięki zajęciom mogli odkryć wielkie bogactwo zarówno praktycznej znajomości języka, jak i prawosławnej teologii. Wyrazili także nadzieję na to, że w nowym roku akademickim będzie możliwość, aby ponownie zebrać się w podobnym, a być może i poszerzonym o nowych uczestników gronie, w celu kontynuacji nauki i integracji.

Język cerkiewnosłowiański bazuje na języku prasłowiańskim i powstał na bazie południowosłowiańskiego dialektu z okolic Tesalonik w IX wieku. Pierwszy jego alfabet (głagolicę) opracowali święci bracia Cyryl i Metody, a kolejny (cyrylicę) ich uczniowie. Święci prowadzili misję na ziemiach słowiańskich. Od tych czasów język cerkiewnosłowiański stał się językiem nabożeństwa i modlitwy, łączącym kraje Słowian. Jego bogata gramatyka i składnia, zbliżona pod wieloma względami do starej greki, pozwala na precyzję w wyrażaniu myśli teologicznej. Język cerkiewnosłowiański jest w sposób szczególny związany z ziemiami polskimi. Pierwszy znany rękopis w języku cerkiewnosłowiańskim na świecie przez lata przechowywany był w Monasterze w Supraślu. Mowa o wpisanym na listę pamięci świata UNESCO Kodeksie Supraskim, którego tysiąclecie obchodzone było w zeszłym roku. Druk ksiąg w języku cerkiewnosłowiańskim również ściśle związany jest z Polską. Cyrylickie inkunabuły powstawały w Krakowie – w pierwszej cyrylickiej drukarni na świecie (1491), która została założona z inicjatywy szlachty prawosławnej przy dworze króla Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie język cerkiewnosłowiański jest żywym językiem modlitwy Cerkwi, a także przedmiotem wielu badań w licznych ośrodkach naukowych na całym świecie.

Anna Wawrzeniuk

Fot. Protodiakon Igor Kutovyj, Tomasz Grześ