polska: Lublin: Konferencja Naukowa poświęcona 100-leciu autokefalii PAKP (sesja IV i V)

Lublin: Konferencja Naukowa poświęcona 100-leciu autokefalii PAKP (sesja IV i V)

11 czerwca 2024

W piątek, 25 maja 2024 r., w Ratuszu Miasta Lublin, w ramach diecezjalnych obchodów 100-lecia autokefalii i 35-lecia restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, odbył się drugi dzień Konferencji Naukowej "Stulecie autokefalii PAKP. Geneza, uwarunkowania i skutki".


Sesja IV. Sytuacja prawno-administracyjna PAKP w II Rzeczypospolitej


Konstytucyjne podstawy pozycji prawnej PAKP w II Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, Zakład Prawa Konstytucyjnego:


Analiza zgodności decyzji o nadaniu autokefalii PAKP z zasadami prawa międzynarodowego dotyczącymi wolności religijnej, dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji Instytutu Nauk Prawnych:


Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w okresie międzywojennym, ks. dr Andrzej Konachowicz, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej:


Sesja V. Powojenne dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce

Udział abp. gen. bryg. Sawy (Sowietowa) i bp. płk. Mateusza (Siemaszko) w duszpasterstwie prawosławnym Wojska Polskiego, dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. UW, Katedra Studiów Interkulturowych:


Akcja Wisła (1947 r.) w świetle faktów historycznych i ocenie prawnej, dr Mariusz Zajączkowski, Polska Akademia Nauk:


Kwestia autokefalii PAKP w nowej rzeczywistości – Moskwa 1948 r., prof. dr hab. Aleksander Naumow, Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja:


Dzieje PAKP od drugiej połowy XX wieku, prof. dr hab. Stefan Dudra, Uniwersytet Zielonogórski:


Podsumowanie konferencji, abp Abel:


Organizator: Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej.
Współorganizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Katedra Teologii Prawosławnej - Instytut Nauk Teologicznych KUL oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.