polska: Zakończenie roku w Prawosławnym Studium Psalmistów w Hajnówce

Zakończenie roku w Prawosławnym Studium Psalmistów w Hajnówce

11 czerwca 2024

W piątek, 7 czerwca, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Prawosławnym Studium Psalmistów w Hajnówce. Spotkanie rozpoczęto od trzykrotnego odśpiewania troparionu Zmartwychwstania Pańskiego. Po zakończonej modlitwie do zebranych zwrócił się Dyrektor Studium ks. mitrat Michał Niegierewicz. W swoich słowach zawarł swoistą refleksję odnoszącą się do minionych dwóch lat nauki i czasu spędzonego na cotygodniowych wykładach. Następnie przed komisją złożoną z wykładowców odbył się egzamin dyplomowy sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne studentów. Tytuł Psalmisty - Dyrygenta otrzymali : Grażyna Wołkowycka-Tomaszuk, Patrycja Siemiacka oraz Mateusz Kuryło. Po zakończonym egzaminie Ksiądz Dyrektor dokonał podsumowania i oceny poziomu prezentowanej wiedzy. Podkreślał, że jeśli ziarnko wiedzy, które zostało im zasiane, będzie konsekwentnie rozwijane, to w przyszłości zostaną dobrymi dyrygentami służącymi na chwałę Bożą. Na zakończenie odbył się skromny poczęstunek.

Prawosławne Studium Psalmistów w Hajnówce prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024/25. Zajęcia będą odbywać się od września w każdy piątek i sobotę. Studium to jednostka, która kształci i przygotowuje kolejne pokolenia pragnące w przyszłości związać swe życie ze służbą w Cerkwi w charakterze psalmisty, bądź dyrygenta. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat: ustawu cerkiewnego, podstawowych elementów muzyki cerkiewnej, języka cerkiewnosłowiańskiego oraz dyrygentury.

Tekst i zdjęcia: Patrycja Siemiacka