polska: Liturgia w Świątkowej Wielkiej

Liturgia w Świątkowej Wielkiej

10 czerwca 2024

Jak co roku w drugą sobotę czerwca w Świątkowej Wielkiej, na polanie nieopodal przydrożnej kapliczki, celebrowana jest Liturgia Święta z okazji wspomnienia Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, a w szczególności kapłana męczennika Pawła (Szwajko) i męczennicy matuszki Joanny, którzy przed tym, jak trafili na Chełmszczyznę, nieśli swą posługę prawosławnym wiernym na Łemkowszczyźnie. To przy tej kaplicy Św. Paweł Szwajko sprawował nabożeństwa w okresie międzywojennym XX wieku dla miejscowej łemkowskiej ludności prawosławnej. 8 czerwca przed Liturgią Świętą ks. ihumen Metody z Wysowej, w przydrożnej kapliczce, dokonał obrzędu małego poświęcenia wody. Liturgię Św. celebrował Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz, w asyście duchowieństwa dekanatów gorlickiego, krynickiego i sanockiego. Po Ewangelii z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Władysław Kaniuk z Hańczowej. Po zakończeniu Liturgii i doxologii święta Władyka Paisjusz w swym słowie pokreślił znaczenie męczeństwa za wiarę w Prawosławiu, nawiązując tym samym do jubileuszu 100-lecia autokefalii naszej Cerkwi. Słowa wdzięczności zostały skierowane do duchowieństwa dekanatu sanockiego, które corocznie przygotowuje uroczystości liturgiczne przy kapliczce w Świątkowej oraz Dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego i miejscowego Leśnictwa za opiekę nad tym świętym miejscem.

Św. Eucharystia sprawowana na miejscu nieistniejącej już wsi, modlitwa Arcypasterza, duchowieństwa i wiernych napełniły nasze serca szczególną radością duchową, potwierdzając fakt, iż nie w sile Bóg, a w prawdzie. Jak co roku odeszliśmy z tego świętego miejsca wzbogaceni i wzmocnieni duchowo, gdyż odczuliśmy obecność naszych niebiańskich orędowników - Świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich, których modlitwami pozostajemy, aby nieść światu słowo Prawdy i Miłości.
Po zakończeniu uroczystości liturgicznych miała miejsce wspólna agapa.


Tekst: ks. mitrat Andrzej Grycz
foto: ks. prot. Jarosław Grycz.