Dołhobyczów: święto parafialne ku czci Św. Symeona Słupnik

ks. Paweł Janiel, 19 września 2016

Cerkiew prawosławna 14 września (1 września według kalendarza juliańskiego)
zaczyna nowy rok liturgiczny, a także wspomina pamięć św. Symeona Słupnika, który jest patronem cerkwi w Dołhobyczowie (parafia Hrubieszów).

Świąteczna Boska Liturgia, której przewodniczył ks. Aleksiej Nikitiuk, rektor szkoły dyrygentów w Włodzimierzu Wołyńskikjm, rozpoczęła się o godz. 10.00. Ksiądz Aleksiej wygłosił także okolicznościową homilię.

Na zakończenie liturgicznych obchodów święta proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę wiernym, pielgrzymom oraz duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów, którzy przybyli z diecezji włodzimiersko-kowelskiej (Ukraina) wraz ze swoimi duszpasterzami ks. Aleksiejem i ks. Walerijem.

Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy Liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.

Fot.: Damian Kot