Święcenia kapłańskie w katedrze metropolitalnej

ks. Mirosław Lewczak, 17 września 2016

17 września br., podczas sobotniej Świętej Liturgii Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski udzielił chirotonii kapłańskiej diakonowi Ignacemu Szwecowi. Jego Eminencji asystowało stołeczne duchowieństwo oraz zaproszeni goście.

Ksiądz Ignacy Szwec urodził się 10 lipca 1987 roku w Białymstoku. Po ukończeniu szkoły średniej w 2006 roku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył broniąc pracę „Stosunek Cerkwi prawosławnej do praktyk parareligijnych”. Następnie kontynuował naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W roku 2016 obronił pracę magisterską na temat: „Egzorcyzmy chrzcielne w tradycji Kościoła wschodniego i zachodniego”. 22 maja 2016 roku wstąpił w związek małżeński z Dominiką Iwaniuk. Do dnia przyjęcia świeceń pełnił funkcję psalmisty – dyrygenta w parafii pw. Hagia Sophia w Warszawie.

Jego Eminencja pozdrowił nowopoświęconego duchownego słowami: - Pozdrawiam Ciebie i życzę, by Twoje duszpasterzowanie, które dzisiaj rozpoczynasz było Bogiem błogosławione. Będzie takim jeśli będziesz w jedności z Bogiem w modlitwie i stałej pamięci o Nim. Na drodze pasterskiego służenia spotkasz wiele radości, która wynika z pozyskania każdej duszy do Królestwa Bożego. Życzę Tobie, by ze względu na modlitwy Cerkwi służba Twoja była owocną, zbawienną dla Ciebie i dla tych którzy będą się z Tobą spotykać.

Fot.: ks. Andrzej Lewczak

za: orthodox.pl