polska: Poświęcenie jubileuszowego krzyża w Jabłecznej

Poświęcenie jubileuszowego krzyża w Jabłecznej

22 maja 2024

W Niedzielę Świętych Niewiast Niosących Wonności, 19 maja br., w pobliżu wsi Jabłeczna na południowym Podlasiu miała miejsce uroczystość poświęcenia krzyża oraz pamiątkowego kamienia, wzniesionych w związku z przypadającymi w bieżącym roku jubileuszami: 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz 35-lecia restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Nabożeństwu dziękczynnemu i obrzędowi poświęcenia krzyża przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Asystowało mu niemal całe duchowieństwo diecezjalne wraz z namiestnikiem stauropigialnego monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, archimandrytą Piotrem. Uroczystość uświetnił śpiewem chór duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej pod dyrekcją diakona Jana Natiażko. Przylegający do miejsca usytuowania krzyża teren (przy trasie Terespol – Włodawa) zapełniły rzesze wiernych, przybyłych ze wszystkich stron diecezji, także z najodleglejszych parafii. Do zebranych dołączyli pielgrzymi powracający z Turkowic na Białostocczyznę oraz podążający tradycyjnym nadbużańskim szlakiem turyści, którzy mogli doświadczyć bogactwa prawosławia.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji arcybiskupa Abla kazanie wygłosił ks. prot. Korneliusz Wilkiel. W pięknych i pouczających słowach odniósł się do historycznych faktów determinujących doniosły charakter niniejszej uroczystości. Wspomniał o złożonych okolicznościach kształtowania struktury organizacyjnej Cerkwi prawosławnej po I wojnie światowej, a także roli jaką w tym procesie odegrali hierarchowie: metropolici Jerzy (Jaroszewski) i Dionizy (Waledyński) oraz ich następcy. Kaznodzieja odniósł się do tragicznych momentów mijającego 100-lecia: akcji burzenia cerkwi, martyrologii Chełmszczyzny czy też przesiedleń w ramach akcji „Wisła”. Wydarzenia te były swoistą Golgotą, po której z woli Bożej nastąpiło zmartwychwstanie w postaci odrodzenia w 1989 roku historycznej Diecezji Chełmskiej. To właśnie 35 lat temu w jabłeczyńskim monasterze, będącym w początkowym okresie siedzibą biskupa lubelskiego i chełmskiego, zapoczątkowany został proces odbudowy materialnej i duchowej spuścizny naszych bogobojnych przodków. Przez cały ten czas patronował mu niestrudzony arcybiskup Abel, którego jubileusz 35-lecia ingresu na katedrę (w III Niedzielę Wielkanocną) również w tym dniu wspominano.

Na zakończenie nabożeństwa hierarcha zwrócił się do zebranych ze słowami paschalnych pozdrowień i podziękowań za tak pozytywny odzew na zawołanie naszej Matki, Świętej Cerkwi Prawosławnej, by w obecnych czasach otwarcie świadczyć o swojej wierze i tradycji. Szczególne podziękowania padły pod adresem proboszcza parafii w Sławatyczach, ks. prot. Michała Wasilczyka, odpowiedzialnego za przygotowanie uroczystości oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie okolicznościowego krzyża i kamienia: Łukasza Prokopiuka, Józefa Ustymowicza, Leszka Wieliczko i Jana Żukowskiego.

Obecni na uroczystości duchowni i wierni otrzymali możliwość zapoznania się z nową publikacją Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, autorstwa dra Stanisława Romanowskiego, pt. „Prawosławny dekanat bialski 1918-1939”. Dostarczona prosto z drukarni książka została rozdysponowana wśród uczestników wydarzenia.

Oficjalna inauguracja diecezjalnych uroczystości poświęconych 100-leciu autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz 35-leciu restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej odbędzie się w dniach 23-25 maja 2024 roku w Lublinie. Wydarzenie, w skład którego wejdą koncert paschalny, konferencja naukowa i otwarcie tematycznej wystawy, odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

ks. prot. Jan Grajko
zdjęcia: Władysław Szołucha

za: orthodox.pl