polska: Konferencja Duchowieństwa Diecezji Przemysko-Gorlickiej

Konferencja Duchowieństwa Diecezji Przemysko-Gorlickiej

20 maja 2024

18 maja w Komańczy odbyła się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza coroczna konferencja duchowieństwa diecezji przemysko-gorlickiej.

Podczas nabożeństwa w cerkwi parafialnej pw. Opieki Matki Bożej arcybiskup Paisjusz w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził duchownych naszej diecezji przyznanymi z okazji Jubileuszu 100-lecia autokefalii i święta Paschy Chrystusowej nagrodami cerkiewnymi: księży mitratów Bazylego Zabrockiego z Kalnikowa i Wiaczesława Janiela z Kłokowic - prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami; ks. prot. Jerzego Mokrauza z Przemyśla – prawem noszenia mitry.

W trakcie konferencji wysłuchano sprawozdań z życia diecezji i poszczególnych dekanatów, katechetycznego, z działalności diecezjalnego bractwa młodzieży prawosławnej, Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach, Diecezjalnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” w Gładyszowie oraz diecezjalnego koordynatora ds. pomocy Ukrainie, w tym działalności Diecezjalnego Domu Dziecka.

Przyjęto program diecezjalnych obchodów 100-lecia autokefalii naszej Cerkwi. Poruszono kwestię obchodów 110. rocznicy męczeńskiej śmierci Św. Maksyma i Golgoty Thalerhofu. Omówiono sprawy dotyczące życia diecezji, a w szczególności remontów zabytkowych świątyń, budowy cerkwi w Gładyszowie i na Św. Górze Jawor.

Podsumowano akcję charytatywną: diecezjalne wielkopostne dzieło miłosierdzia i przyznano pomoc finansową potrzebującym wiernym diecezji. Przyjęto grafik uroczystości diecezjalnych oraz omówiono program pielgrzymek na Św. Górę Jawor (Świętych App. Piotra i Pawła) i do Gorlic (Św. Maksyma).

Na zakończenie wysłuchano referatu o. archimandryty Teofila z Tarnowa: „Ziemia Święta – źródło Świętego Prawosławia”. Po dyskusji arcybiskup Paisjusz podziękował duchowieństwu za oddaną służbę Cerkwi prawosławnej, życząc wszystkim sił duchowych i fizycznych w dalszym godnym niesieniu swej posługi.

Tekst: Ks. mitrat Andrzej Grycz
Foto: archiwum diecezji.