polska: Wyniki 43. MF HDMC

Wyniki 43. MF HDMC

20 maja 2024

Po dwóch dniach przesłuchań konkursowych, wysłuchaniu 25 chórów oraz intensywnych obradach jury festiwalowego w sobotnie popołudnie w Hajnowskim Domu Kultury, uczestnicy festiwalu oraz zainteresowani miłośnicy muzyki cerkiewnej, poznali ostateczne rezultaty konkursowych zmagań.

W dniu 17.05.2024 r. jury w składzie:

prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
ks. dr Aleksander Barnea
prof. Grzegorz Pecka
Aleksander Brandaws
prof. Jan Połowianiuk
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

I miejsce
Chór ,,Chabry” Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego - Narew (Polska)

II miejsce ex aequo
Chór ,,Krynoczka” przy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny - Dubiny (Polska)
Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny - Czyże (Polska)

Wyróżnienie Chór Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała – Stary Kornin (Polska)

W kategorii chóry dziecięco – młodzieżowe:

I miejsce
Dziecięcy Chór św. Cyryla i Metodego - Wełes (Macedonia)

II miejsce ex aequo
Chór Miasta Białegostoku - Białystok (Polska)
Chór młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sofia - Białystok (Polska)

III miejsce
Dziecięcy Chór Soboru Świętej Trójcy - Hajnówka (Polska)

W kategorii chórów parafialnych miejskich:

I miejsce ex aequo:
Chór Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego - Belgrad (Serbia)
Katedralny Chór Soboru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny - Wilno (Litwa)

II miejsce ex aequo
Chór Parafii Prawosławnej Zaśœnięcia Najświętszej Marii Panny - Kraków (Polska)
Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny - Bielsk Podlaski (Polska)

III miejsce ex aequo
Chór Parafii Prawosławnej św. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze - Białystok (Polska)
Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy - Hajnówka (Polska)

Chóry inne:

I miejsce ex aequo:
Chór ”Elpa”-Sałaspils (Łotwa)
Chór Centrum Myśli Jana Pawła II - Warszawa (Polska)

II miejsce
Zespół ”Harmonika” – Ryga (Łotwa)

III miejsce
Chór Studium Psalmistów i Dyrygentów - Hajnówka (Polska)

Chóry akademickie:

I miejsce
Zespół żeński Wydziału Edukacji Muzycznej Chóralistyki i Rytmiki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina – Warszawa (Polska)

II miejsce
Chór Prawosławnego Seminarium Duchownego - Warszawa (Polska)

III miejsce
Chór Politechniki Białostockiej “Polifonia” – Białystok (Polska)

GRAND PRIX
Zespół Muzyki Cerkiewnej “Varslavia” – Warszawa (Polska)

Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom.

Emilia Korolczuk
Fot.: Tomasz Grześ

za: festiwal.cerkiew.pl