polska: Paschalna Modlitwa W Zawadce Morochowskiej

Paschalna Modlitwa W Zawadce Morochowskiej

15 maja 2024

W niedzielę Antypaschy Jego Ekscelencja arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz w asyście ks. mitrata Juliana Felenczaka i protodiakona Antoniego Jarego sprawował Św. Liturgię w cerkwi pw. Spotkania Pańskiego w Morochowie. Arcypasterz zwrócił się do licznie zebranych wiernych z pouczającym słowem, w którym podkreślił fakt jubileuszu 100-lecia uzyskania przez naszą Cerkiew autokefalii, który przyczynił się do odrodzenia na naszych ziemiach Prawosławia. Władyka przybliżył wiernym postaci wielkich hierarchów – ojców naszej autokefalii - Śp. Metropolitów Jerzego i Dionizego oraz biskupa krzemienieckiego Szymona – otaczającego duchowo - administracyjną opieką Łemkowszczyznę. Bądźmy więc wierni temu duchowemu testamentowi niezależności naszej Cerkwi, który otrzymaliśmy 100 lat temu – zakończył Władyka.

Modlitewnie śpiewał miejscowy chór parafialny.

O godz. 1500 wyruszyła procesja na Zawadkę Morochowską, której mieszkańcy w 1946 roku ponieśli męczeńską śmierć z rąk totalitarnej władzy komunistycznej. Po wsi pozostał jedynie cmentarz, na którym znajdują się trzy zbiorowe mogiły oraz pamiątkowy krzyż – pomnik z imionami 73 osób, w tym kilkumiesięcznych dzieci, kobiet i starców. Po cerkwi pozostała Ewangelia, która jak relikwia znajduje się w morochowskiej cerkwi. Po mieszkańcach Zawadki - pamięć wśród mieszkańców Morochowa i Mokrego.

Na cmentarzu arcybiskup Paisjusz wraz z duchownymi dekanatu sanockiego i protodiakonem Antonim sprawują paschalny parastas nad grobami zamęczonych w bestialski sposób mieszkańców. Wśród otaczającego lasu, w zaciszu brzóz, przy lazurowym niebie wznoszą się radosne śpiewy paschalne oraz pozdrowienia „Chrystos Woskres!” „Woistynu Woskres!”.

Na zakończenie arcybiskup zwrócił się do wiernych ze słowem, w którym pokreślił szczególną rolę męczeństwa za wiarę, które jest fundamentem Cerkwi oraz wyraził wdzięczność za pamięć i niesienie im – świadkom wiary - paschalnej radości, którą także oni dzielą się dzisiaj z nami. Władyka wyraził wdzięczność Bogu za to, że jeszcze raz w swoim życiu mógł razem z duchowieństwem i wiernymi iść w procesji do tego świętego miejsca, niosąc tym samym świadectwo naszej wiary i paschalnej radości całemu otaczającemu nas światu.

Tekst i zdjęcia: lektor Dawid Strzałka