polska: Inauguracja 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Inauguracja 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

15 maja 2024

Chrystos Woskresie! Tymi paschalnymi radosnymi słowami zostali przywitani goście zgromadzeni w Soborze św. Trójcy wczorajszego popołudnia.

Inauguracja 43. MFHDMC rozpoczęła w Hajnówce rozpoczęła niezwykłe artystyczne i duchowe święto, za sprawą którego miasto staje się na tydzień stolicą Podlasia.

Tradycyjnie wydarzenie rozpoczął molebień pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski SAWY. W swoim słowie podkreślił, iż tegoroczny festiwal posiada wymiar głęboki i historyczny. Festiwalowy śpiew cerkiewny w 100-lecie Autokefalii "jest głosem naszej miłości ku Tobie, który Jesteś naszym Zbawicielem i Panem. Śpiew Cerkwi jest Twoim głosem w nas ludziach, bowiem każda nuta jest Twoim tchnieniem. Śpiewając zaś w okresie paschalnym mamy świadomość Twojego zwycięstwa nad śmiercią".

Na zakończenie swojego przemówienia Metropolita Sawa w imieniu Świętego Soboru Biskupów, Świętego Autokefalicznego Kościoła Polskiego nadał ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, Dyrektorowi Festiwalu, order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia za wkład w życie Cerkwi Prawosławnej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu ważnych gości, wśród nich:
– duchowieństwo Cerkwi prawosławnej w osobach: Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy; Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego; Andrzeja Biskupa Supraskiego; Pawła Biskupa Hajnowskiego; Warsonofiusza Biskupa Siemiatyckiego. Obecni byli również przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, w tym Biskup Drohiczyński Senior Tadeusz Pikus,
– władze krajowe w osobie Jacka Protasa, Sekretarza Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
– władze szczebla wojewódzkiego: Jacek Brzozowski Wojewoda Podlaski, Wiesława Burnos Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
– europosłowie: Krzysztof Jurgiel, Tomasz Frankowski,
– władze szczebla lokalnego: Andrzej Skiepko Starosta Hajnowski, Justyna Jarmocik Wicestarosta Powiat Hajnowski, Ireneusz Kiendyś Burmistrz Miasta Hajnówka,
– przedstawiciele służb mundurowych, Lasów Państwowych.

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka Ireneusz Kiendyś, życząc organizatorom, uczestnikom festiwalu, słuchaczom, „.aby śpiew cerkiewny, który będzie rozbrzmiewał w tej świątyni, był dla nas duchową lekcją, czasem refleksji i doznań artystycznych. By w tych niespokojnych czasach jednoczył, a nie dzielił. Niósł pokój i wzajemne zrozumienie”.

W trakcie uroczystości przedstawiciele Fundacji im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, Anna Radziukiewicz oraz Eugeniusz Czykwin wręczyli Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Wyróżnienie otrzymali:
– Fundacja Oikonomos i Akademia Supraska,
– Monaster Świętej Trójcy w Jordanville i Wydawnictwo św. Hioba Poczajowskiego,
– O. Gieorgij Łatuszka, od ponad trzydziestu lat proboszcz soboru św. św. Piotra i Pawła w Mińsku,
– Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku,
– Stefan Dudra, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii.

Hajnowskie Święto Muzyki Cerkiewnej w artystycznym wymiarze otworzył Chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza „Universistas” z Rumunii.

Festiwal organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

43. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dofinansowany jest ze środków:
– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu „Muzyka “, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,
– Urzędu Miasta Hajnówka,
– Starostwa Powiatowego w Hajnówce,
– Urzędu Gminy Hajnówka
a także dzięki darczyńcom.

Partnerem wydarzenia jest: Województwo Podlaskie
Sponsor: PKO Bank Polski

Transmisje na żywo wydarzeń festiwalowych są możliwe dzięki uprzejmości cerkiew.pl.

Emilia Korolczuk

Fot.: Tomasz Grześ