polska: Spotkanie świąteczne Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Spotkanie świąteczne Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

12 maja 2024

9 maja Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego tradycyjnie w tygodniu paschalnym zorganizowało spotkanie świąteczne. Wśród około 60 osób, Bratczyków i sympatyków po raz kolejny uczestniczyli w w nim także cudzoziemcy z Białorusi, Ukrainy i Rosji przebywający w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się uczestnictwem w Wieczerni Paschalnej w soborze św. Mikołaja w Białymstoku. Następnie uczestnicy udali się do Centrum Kulktury Prawosławnej w Białymstoku, gdzie odbyło się świąteczne spotkanie z poczęstunkiem i śpiewaniem pieśni. Wśród nich przeważały te związane z okresem paschalnym - zarówno liturgiczne jak i paraliturgiczne. Nie zabrakło też występów indywidualnych osób z zagranicy, zarówno z Ukrainy jak też Białorusi.

Paschalne spotkanie przebiegło w miłej świątecznej atmosferze i po raz kolejny sworzyło możliwość integracji osób w nim uczestniczących oraz nawiązania kontaktów. Zostały też przedstawione informacje o dzialaniach Bractwa w okresie przedwakacyjnym.

Najczęściej używanymi w czasie Spotkania słowami były oczywiście: Christos Woskresie! - Woistinu Woskresie!

Sławomir Nazaruk
Zdjęcia: Elżbieta Puczkielewicz