polska: Paschalna radość na św. Górze Jawor

Paschalna radość na św. Górze Jawor

10 maja 2024

CHRYSTOS WOSKRES! WOISTINU WOSKRES! To Paschalne pozdrowienie, w którym zawarta jest esencja całej naszej wiary, napełniło Świętą Górę Jawor i nasze serca, wierne Świętemu Prawosławiu.

Trzeciego dnia Paschy arcybiskup Paisjusz w asyście duchowieństwa dekanatów krynickiego i gorlickiego sprawował paschalną Liturgię na Św. Górze Jawor, a po niej dokonał poświęcenia placu pod budowę prawosławnej cerkwi. Śpiewał chór parafii w Hańczowej i Wysowej.

Na zakończenie arcybiskup Paisjusz zwrócił się do licznie zebranych „pod kopułą nieba” na św. Górze wiernych. Władyka podziękował za uczestnictwo w św. Liturgii i tym szczególnym wydarzeniu w naszej historii – poświęceniu placu pod budowę cerkwi, za miłość, gorliwość, mądrość i rozsądek oraz trwanie w wierze. Chórowi za śpiew, duchowieństwu za obecność i oddaną służbę prawosławiu.

„Dzisiaj staliśmy się świadkami cudu paschalnego – poświęcenia placu pod budowę prawosławnej cerkwi.... Ponad 8 lat musieliśmy czekać na ten moment, kiedy otrzymamy wszystkie pozwolenia, 4 lata nie dawano nam odpowiedzi na nasze pisma, później wymagano różnych ekspertyz. My pokornie wszystko przyjmowaliśmy i czekaliśmy… Dziękujemy architektowi Piotrowi Krynickiemu i jego Rodzinie za Waszą pracę nad projektem… Bóg tak chciał, aby ta jaworska świątynia stała się pomnikiem 100-lecia autokefalii naszej cerkwi i 100. rocznicy zjawienia się na tym świętym miejscu Matki Bożej. Będzie ona pomnikiem wiary naszych przodków, tych, którzy za prawosławie oddawali życie, byli wywożeni do Talerhofu, Jaworzna, wyrzuceni z rodzinnej ziemi w „Akcji Wisła”… Będzie to pomnik wiary śp. arcybiskupa Adama i ihumena Mojżesza, którzy kochali to święte miejsce… Będzie to wieczna pamiątka o nas, którzy przychodzimy tu z chrześcijańską pokorą i miłością, aby wznosić modlitwy za cały świat i za tych, którzy słuchając podpowiedzi nienawistnika rodu ludzkiego, dzisiaj sami nie wiedzą, co czynią… Tak też się stanie… Za kilkanaście dni przystępujemy do pracy, aby na święto apostołów Piotra i Pawła poświęcić kamień węgielny i umieścić go już w fundamentach nowej świątyni… Chwała Bogu za wszystko, i za smutki, i za radości…” – podkreślił w swym słowie władyka

Po św. Liturgii wierni wraz z Jego Ekscelencją i duchownymi, według kilkuletniej już tradycji zainicjowanej przez arcybiskupa Paisjusza, spożyli wspólnie paschalny posiłek.

Schodząc ze Świętej Góry, czuliśmy się jak Święte Niewiasty Niosące Miro – w naszych sercach po tej pięknej paschalnej uroczystości brzmiały słowa „Radujmy się, On Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy!”.

Każdy, kto chciałby wspomóc dzieło budowy prawosławnej cerkwi na Św. Górze Jawor, może złożyć ofiarę na konto:
Prawosławna Diecezja Przemysko-Gorlicka
35 8627 0001 2002 3011 7855 0001
z dopiskiem „Św. Góra Jawor”.

Ks. prot. Jarosław Grycz
Foto: Autor, Dawid Lorczyk, Robert Zawidniak.