polska: Paschalne nabożeństwa w katedrze metropolitalnej

Paschalne nabożeństwa w katedrze metropolitalnej

05 maja 2024

Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest największym i najbardziej uroczystym wśród wszystkich świąt cerkiewnych. Teksty liturgiczne nazywają je świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami. Święto Paschy nie jest wyłącznie wspomnieniem wydarzenia z przeszłości, lecz żywym doświadczeniem aktualnie przeżywanej prawdy zmartwychwstałego Chrystusa. To ponadhistoryczne święto przekracza granice czasu i ludzkiego pojmowania. W nim odnajdujemy sens i zwieńczenie historii świata i ludzkości, pozostając w nadziei własnego zmartwychwstania.

Uroczystościom paschalnym w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, które rozpoczęły się wniesieniem Świętego Ognia dostarczonego przez delegację naszej Cerkwi z bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście biskupa hajnowskiego Pawła oraz miejscowego duchowieństwa.

Przed rozpoczęciem paschalnego nabożeństwa z okolicznościowym słowem do wiernych zwrócił się metropolita Sawa, który zaznaczył wielkie błogosławieństwo płynące z obecności św. Ognia w naszej Ojczyźnie, szczególnie w roku obchodów 100-lecia cerkiewnej samodzielności. Wiele uwagi poświęcono początkom chrześcijaństwa na ziemiach Polan i Wiślan oraz działalności śww. braci Cyryla i Metodego. Jego Eminencja zachęcał do ubogacania siebie światłem wiary Chrystusowej, niepoddawania się kolejom losu, przemiany otaczającej rzeczywistości blaskiem św. Ognia oraz czerpania sił w codziennych trudach od zmartwychwstałego Chrystusa.

Tegoroczne uroczystości w katedrze św. Marii Magdaleny zgromadziły rzesze wiernych, które radośnie i gromko witały się paschalnym pozdrowieniem Christos Woskresie – Chrystus Zmartwychwstał! W trakcie jutrzni ektenije wygłaszane były w kilku językach, m.in.: polskim, ukraińskim, białoruskim, greckim, serbskim, bułgarskim, angielskim oraz gruzińskim. Podczas św. Liturgii, Ewangelię według św. ap. Jana odczytano w czternastu językach. Po modlitwie czytanej przed amboną biskup Paweł poświęcił artos oraz pokarmy przyniesione przez wiernych.

Po nocnej św. Liturgii z inicjatywy Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS zorganizowano świąteczny posiłek wszystkim modlącym się w świątyni.

W dniu święta Zmartwychwstania Pańskiego w katedrze św. Marii Magdaleny sprawowano poranne św. Liturgie o godzinie 8.00 i 10.00 z wypełnioną po brzegi świątynią. O godzinie 17.00 odsłużona zostanie wielka wieczernia.


zdjęcia: protodiakon Igor Kutovyi, Ivan Teterko

za: orthodox.pl