publicystyka: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

św. Justyn Popovic (tłum. Gabriel Szymczak), 10 maja 2024

Jeśli istnieje jedna prawda, która podsumowuje wszystkie prawdy Ewangelii, jest nią zmartwychwstanie Chrystusa. Co więcej, jeśli istnieje jedna rzeczywistość, która podsumowuje wszystkie rzeczywistości Nowego Testamentu, jest to zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystkie Jego cuda, wszystkie Jego prawdy, wszystkie Jego słowa, wszystkie wydarzenia Nowego Testamentu można wyjaśnić jedynie w kategoriach zmartwychwstania Chrystusa.

Aż do swego zmartwychwstania Pan nauczał o życiu wiecznym, jednak swoim zmartwychwstaniem pokazał, że sam naprawdę jest życiem wiecznym. Aż do swego zmartwychwstania nauczał o zmartwychwstaniu umarłych, ale swoim zmartwychwstaniem pokazał, że On sam jest naprawdę zmartwychwstaniem. Aż do swego zmartwychwstania nauczał, że wiara w Niego prowadzi ze śmierci do życia, jednak swoim zmartwychwstaniem pokazał, że sam zwyciężył śmierć i tym samym zapewnił umartwionym ludziom przejście ze śmierci do zmartwychwstania.

Wraz z grzechem ludzie stali się śmiertelni i umarli; wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa stają się nieśmiertelni i wieczni. Właśnie na tym polega moc, panowanie i potęga zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego bez zmartwychwstania nie może być w ogóle chrześcijaństwa. Wśród cudów największym jest zmartwychwstanie Pana. Wszystkie inne cuda wywodzą się z niego i są w nim podsumowane. Ono rodzi wiarę, miłość, nadzieję, modlitwę i pobożność. Tego nie ma żadna inna religia; to właśnie wynosi Pana ponad wszystkich innych ludzi i bogów. To właśnie pokazuje i udowadnia w wyjątkowy i niepodważalny sposób, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i Panem wszystkich widzialnych i niewidzialnych światów.

Jeśli ludzie naprawdę wierzą w Zmartwychwstałego Pana, udowadniają to walcząc z grzechem i namiętnościami. A jeśli się starają, muszą wiedzieć, że robią to dla nieśmiertelności i życia wiecznego. Jeśli jednak nie będą się starać, ich wiara będzie daremna. Bo jeśli wiara ludzi nie jest walką o nieśmiertelność i wieczność, to czym jest? Jeśli wiara w Chrystusa nie prowadzi ludzi do nieśmiertelności i zwycięstwa nad śmiercią, to jaki jest w tym sens? Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, oznacza to, że grzech i śmierć nie zostały pokonane. A jeśli ich nie pokonano, to dlaczego ktokolwiek miałby wierzyć w Chrystusa? Natomiast ci, którzy z wiarą w Zmartwychwstałego Pana walczą ze wszystkimi swoimi grzechami, stopniowo umacniają w sobie przekonanie, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał, usunął żądło śmierci i pokonał ją na wszystkich frontach bitew.

Bez zmartwychwstania nie ma nic bardziej absurdalnego niż ten świat, czy to w niebie, czy pod niebem. Nie ma też większej rozpaczy niż to życie bez nieśmiertelności. We wszystkich światach nie ma bardziej nieszczęśliwego stworzenia niż człowiek, który nie wierzy w zmartwychwstanie. Dlatego dla ludzi Zmartwychwstały Pan jest „wszystkim we wszystkich”, we wszystkich światach. Wszystkim, co jest piękne, sprawiedliwe, prawdziwe, ujmujące, radosne, boskie, mędrcze i wieczne. On jest całą naszą Miłością, całą naszą Prawdą, całą naszą Radością, całym naszym Dobrem, całym naszym Życiem, Życiem Wiecznym we wszystkich wiecznościach i nieskończonościach.

św. Justyn Popovic (tłum. Gabriel Szymczak)

za: pemptousia.com

fotografia: jarek1 /orthphoto.net/