polska: Sobota Akatystu w Gorlicach

Sobota Akatystu w Gorlicach

23 kwietnia 2024

W Sobotę Akatystu w gorlickiej katedrze św. Trójcy wspominano X rocznicę wniesienia kopii cudownej Iwerskiej Ikony Bogurodzicy ze św. Góry Atos. Świąteczne uroczystości połączono z wielkopostnymi rekolekcjami duchowieństwa Dekanatów Gorlickiego i Krynickiego.

Uroczystościom przewodniczył arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, któremu asystowali duchowni z Dekanatów Gorlickiego i Krynickiego. Podczas małego wejścia władyka nagrodził duchownych nagrodami przyznanymi przez Św. Sobór Biskupów PAKP z okazji święta Paschy Chrystusowej i jubileuszu 100-lecia autokefalii naszej Cerkwi. Po Ewangelii ze słowem homilii do wiernych zwrócił się dziekan okręgu krynickiego ks. mitrat Władysław Kaniuk. Po Świętej Liturgii przed Iwerską ikoną odprawiony został akatyst do Przenajświętszej Bogurodzicy.

Po akatyście arcybiskup Paisjusz pozdrowił duchowieństwo i wiernych z przystąpieniem do św. Eucharystii. Arcypasterz w swym słowie zwrócił szczególną uwagę na orędownictwo Przenajświętszej Bogurodzicy nad całym światem chrześcijańskim, jubileusz 100-lecia autokefalii naszej Cerkwi oraz wielkość i świętość służby kapłańskiej. Władyka pozdrowił nagrodzonych duchownych, podkreślając ich wkład w życie i historię naszej Cerkwi. Jego Ekscelencja życzył wszystkim modlitewnego zakończenia Wielkiego Postu i godnego spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa.

W imieniu duchowieństwa głos zabrał rezydent katedry gorlickiej ks. mitrat Bazyli Gałczyk, nagrodzony prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami. Duchowny, dziękując Ordynariuszowi za ojcowskie i mądre kierowanie przemysko-gorlicką diecezją, życzył władyce duchowych i fizycznych sił w niesieniu arcypasterskiego krzyża na tej umęczonej ziemi, zroszonej krwią naszych przodków. Ks. Bazyli wyraził także serdeczne słowa wdzięczności Jego Eminencji, Metropolicie Sawie, arcybiskupowi Paisjuszowi i całemu Soborowi Biskupów za zaufanie i przyznanie najwyższych nagród cerkiewnych w tym jakże ważnym dla naszej Cerkwi roku jubileuszu 100-lecia naszej autokefalii.

Ks. prot. Jarosław Grycz.
Zdjęcia: Autor, Dawid Lorczyk, Anna Grycz.