polska: Rekolekcje młodzieży w Sakach i Zaleszanach

Rekolekcje młodzieży w Sakach i Zaleszanach

22 kwietnia 2024

W dniach 19-21 kwietnia br. z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy odbyły się rekolekcje organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Dziewczęta gościły w Domu Zakonnym św. Katarzyny w Zaleszanach, zaś chłopcy w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach.

Młodzież rozpoczęła rekolekcje od piątkowej jutrzni z czytaniem akatystu do Bogurodzicy. Po kolacji rozpoczęły się rozmowy, podczas których zarówno siostry, jak i ojcowie odpowiadali na pytania nurtujące młodzież. Rozmawiano m.in. o tym, jak ważna jest szczera spowiedź i wybranie stałego spowiednika oraz jak wygląda życie w monasterze. Dzień zakończył się modlitwami wieczornymi.

Sobota rozpoczęła się od św. Liturgii. Po śniadaniu młodzież przystąpiła do prac na rzecz monasteru. Po wykonaniu wyznaczonych zadań nastał czas na obiad. Popołudnie dziewczęta i chłopcy spędzili w monasterze w Sakach, gdzie odbyło się spotkanie z ks. Dawidem Brewczykiem, wikariuszem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Duchowny poruszył temat: „(Nie) trudna współczesność - jak się w niej odnaleźć?”. Odpowiadając na postawione w temacie pytanie, opowiedział o realiach życia we współczesnym świecie, poruszając problemy, z jakimi mierzy się młody człowiek, m.in.: depresją, nadużywaniem alkoholu, przemocą, narkotykami, zaburzeniami odżywiania oraz funkcjonowaniem w świecie mediów społecznościowych, a tym samym czasem, jaki poświęcany jest na korzystanie z telefonu. Na podstawie przykładów z Pisma Świętego prelegent wskazał, jaka postawa powinna cechować młodego człowieka. Studiowanie Starego i Nowego Testamentu daje człowiekowi możliwość nauki życia oraz lepszego rozróżniania dobra i zła. Kapłan podkreślił również, jak ważną rolę w rozwiązywaniu problemów pełni współczesna medycyna, z której powinno się korzystać, ponieważ Bóg powołuje ludzi do różnych posług, które mają za zadanie pomagać drugiemu człowiekowi. Należy pamiętać, że najlepszym lekarzem jest Bóg i do Niego należy kierować się w utrapieniach. Dlatego ważna jest lektura Pisma Świętego i życie sakramentalne, przystępowanie do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii.

O godzinie 17.00 w cerkwi św. Nektariusza w Sakach rozpoczęło się całonocne czuwanie, podczas którego wszyscy uczestnicy rekolekcji przystąpili do spowiedzi. Po nabożeństwie młodzież udała się na kolację, podczas której odczytano życie św. Marii Egipcjanki, a następnie modlitwy przed św. Eucharystią.

Zwieńczeniem rekolekcji było uczestnictwo młodzieży w niedzielnej św. Liturgii w domu zakonnym w Zaleszanach i przystąpienie do św. Eucharystii. Po obiedzie mniszka Katarzyna, przełożona wspólnoty, udzieliła młodzieży kilku cennych i praktycznych wskazówek, jak odnajdywać się w codziennym życiu. Najważniejsze jest, by w każdej sytuacji, nie zważając na panujące okoliczności pokładać nadzieję w Bogu.

Aleksandra Rogoza
zdjęcia: BMP DWB

za: orthodox.pl