polska: Odsłonięcie pomnika Kodeksu Supraskiego pod Białostockim Ratuszem

Odsłonięcie pomnika Kodeksu Supraskiego pod Białostockim Ratuszem

22 kwietnia 2024

19 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika upamiętniającego rok jubileuszowy Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim. Postument umiejscowiony został przed głównym wejściem do Ratusza Miejskiego, w którym siedzibę ma Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

W uroczystości udział wzięli: JE Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce Margarita Ganeva, Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, dyrektor Departamentu Kultury i Promocji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego Agata Puchalska, konsul honorowy Bułgarii w Białymstoku Witold Karczewski, konsul honorowy Serbii w Białymstoku Jarosław Antychowicz, konsul honorowy Finlandii Andrzej Parfieniuk, kanclerz Akademii Supraskiej ks. prot. Jarosław Jóźwik, prof. Aleksander Naumow, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku dr Waldemar F. Wilczewski oraz prezes fundacji Oikonomos Magdalena Żdanuk.

Arcybiskup Jakub po poświeceniu pomnika powiedział, że Kodeks Supraski jest bardzo cennym manuskryptem słowiańskim, ponieważ stanowi źródło badań nad rozwojem języka cerkiewno – słowiańskiego, ale także języków słowiańskich. Ten cenny rękopis przechowywany był w klasztorze w Supraślu. Dziś oryginał jest podzielony i spoczywa w kilku miejscach Europy. Jednakże pamięć o Kodeksie Supraskim na nowo powróciła na Podlasie.

W swoim wystąpieniu Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski podkreślił, że Kodeks Supraski pomimo zawiłej historii jest w Polsce, a jeszcze ważniejsze, że został przetłumaczony na język polski. Następnie głos zabrała Ambasador Bułgarii, która podziękowała Arcybiskupowi Jakubowi za organizację obchodów Roku Kodeksu w Województwie Podlaskim.

protodiakon Wiaczesław Perek

za: orthodox.bialystok.pl