polska: Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego

ks. Gabriel Białomyzy, 18 kwietnia 2024

18 kwietnia br. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w parafii pw. św. św. apostołów Piotra i Pawła w Zahorowie odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego.

Rekolekcje tradycyjnie rozpoczęły się odczytaniem przez spowiednika, proboszcza parafii pw. św. męcz. Serafina, abpa smoleńskiego – ks. mitrata płk Aleksego Andrejuka, modlitw przed sakramentem świętej spowiedzi. W słowie skierowanym do zebranych ks. Aleksy zwrócił uwagę na czytany w czasie Wielkiego Postu Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety, będący jednocześnie najlepszym źródłem pomocy w wyrażaniu szczerej pokuty.

Najważniejszym punktem była Święta Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów celebrowana przez ks. Aleksego Andrejuka w asyście wyznaczonego duchowieństwa. Podczas nabożeństwa śpiewał kwartet pod przewodnictwem wikariusza parafii pw. św. św. równych apostołom Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej – ks. prot. Marcina Gościka.

Kazanie podczas świętej liturgii wygłosił proboszcz parafii pw. św. Spirydona Cudotwórcy – ks. Gabriel Białomyzy. W słowie skierowanym do duchowieństwa oraz wiernych kaznodzieja wyjaśnił, iż celem każdego postu jest powrót grzesznego człowieka do swego pierwotnego stanu sprzed upadku. Wskazując na przykłady z życia św. Jana Klimaka oraz św. Marii Egipcjanki, zauważył, że realizowany jest on w praktyczny sposób poprzez walkę z namiętnościami oraz pielęgnowanie cnót.

Na zakończenie liturgii dziekan okręgu bialskopodlaskiego – ks. mitrat Andrzej Pugacewicz podziękował wszystkim za wspólne uczestnictwo w świętych sakramentach spowiedzi i Eucharystii. Ks. Andrzej w kilku słowach osobistej refleksji zwrócił szczególną uwagę na konieczność intensywnej pracy nad własną osobą oraz duchowej odnowy we własnym otoczeniu, mogącą skutecznie przeciwdziałać licznym problemom w otaczającym człowieka świecie. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do proboszcza miejscowej parafii – ks. prot. Jana Kulika za organizację rekolekcji.

Przy wspólnym obiedzie proboszcz parafii p.w. Św. Archanioła Michała – ks. prot. Jan Jałoza, wygłosił referat na temat: „Symbolika i znaczenie krzyża”. W swej prelekcji autor wskazał uwagę na ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa, będącą symbolem zbawienia, wiary oraz nadziei na Zmartwychwstanie i życie wieczne.

Duchowni powrócili do swych obowiązków życząc sobie nawzajem zdrowych, radosnych i Bogiem błogosławionych świąt Paschy Chrystusowej.