Dziedzictwo prawosławia – młodzież w działaniu na rzecz parafii - relacja

Natalia Walicka, 16 września 2016

W dniach 20-29 sierpnia realizowany był projekt „Dziedzictwo prawosławia – młodzież w działaniu dla parafii”, mający na celu digitalizację 5 zabytkowych cerkwi na Lubelszczyźnie.

Projekt rozpoczął się w Lublinie, gdzie wolontariusze przebywali pięć dni, tworząc digitalizację trzech obiektów: zabytkowej, XVII-wiecznej katedry – soboru Przemienienia Pańskiego w Lublinie, cmentarnej cerkwi Świętych Niewiast Niosących Wonności oraz cerkwi św. Mikołaja w Dratowie.

W czasie pobytu w Lublinie uczestnicy mieli okazję zwiedzić miasto i zapoznać się z jego historią oraz odwiedzić wiele ciekawych miejsc, ze względu na fakt, że jeden z uczestników oraz jeden z prowadzących mieszkają na co dzień w lubelskiej stolicy i chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat miasta.

Szczególną radość dla uczestników sprawiło spotkanie z arcybiskupem lubelskim i chełmskim Ablem, który bardzo serdecznie przywitał wolontariuszy i przekazał im słowa uznania. Każdemu uczestnikowi wręczył również upominki książkowe.

Kolejne dni wolontariusze spędzili w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej, gdzie tworzyli digitalizację cerkwi św. Onufrego oraz zabytkowej cerkwi św. Mikołaja w Zabłociu. Namiestnik monasteru, archimandryta Atanazy wraz z Braćmi bardzo ciepło przyjęli wolontariuszy. Uczestnicy, poza pracą nad digitalizacją brali udział w życiu liturgicznym klasztoru, a co szczególnie ważne, mogli uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie wieczornym [cs. wieczerni] przed świętem Zaśnięcia NMP (relację można obejrzeć tutaj), której przewodniczył przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola arcybiskup Hiob.

Warsztaty zakończyło spotkanie przy ognisku podsumowujące 10 dni wspólnej pracy.

Zespół wolontariuszy tworzyły osoby z różnych stron Polski – Białegostoku, okolic Warszawy, Hajnówki oraz Lublina, będących na różnych etapach życia – od młodzieży licealnej, przez studentów, po osoby pracujące zawodowo. Dzięki tej różnorodności atmosfera warsztatów była bardzo dynamiczna i nie sprzyjała nudzie.

Uczestnicy pod okiem trzech doświadczonych fotografów mogli nauczyć się wielu nowych technik fotografowania, jak tworzenie panoram, pracy w namiocie bezcieniowym, a także fotografowania architektury oraz tworzenia filmów. Wieczorami praca nie dobiegała końca – uczestnicy, także pod okiem ekspertów, zgłębiali tajniki programów do obróbki zdjęć i filmów.

Każdy z wolontariuszy zakończył projekt bogatszy o nowe umiejętności, bezcenną wiedzę – nie tylko techniczną, ale też dotyczącą miejsc, które mieli okazję odwiedzić, nowe znajomości oraz niepowtarzalne doświadczenia.

W ciągu najbliższych tygodni, zaprezentowany będzie cykl wystaw poświęconych zdigitalizowanym cerkwiom. Oprócz wystawy w formie tradycyjnej obejrzeć będzie można również prezentację multimedialną, w skład której wchodzą panoramy 360' i filmy dokumentalne. Szczegółowe informacje na temat miejsc i terminów wernisaży będą dostępne już niebawem na naszej stronie w zakładce wydarzenia.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu grantowego „Wolontariat dla Dziedzictwa 2016"