publicystyka: 7% "Drabiny do raju". Wybrane cytaty - część VI i ostatnia

7% "Drabiny do raju". Wybrane cytaty - część VI i ostatnia

św. mnich Jan Klimak, tłum. M. Diemianiuk, 08 maja 2024

wstęp i część I - tutaj
część II -
tutaj
część III -
tutaj
część IV -
tutaj
część V -
tutaj

* * *

Słowo 27. O świętym wyciszeniu duszy i ciała


11. Niebezpiecznie jest pływać w ubraniu, niebezpiecznie jest też dotykać teologii temu, kto ma jakąkolwiek namiętność.

13. Cierpiący na duchową namiętność i porywający się na wyciszenie podobny jest do tego, kto zeskoczył ze statku do morza i myśli, aby bezpiecznie dopłynąć do brzegu na desce.

37.Oznakami, wskazaniami i cechami, według których poznaje się wyciszenie obecne w rozumie, są: umysł niewzburzony, myśl oczyszczona, zachwyt ku Panu, wyobrażenie wiecznych mąk, pamięć o bliskości śmierci, modlitwa nienasycona, straż nieśpiąca, uśmiercenie rozpusty, brak przywiązania, uśmiercenie siebie dla świata, odwrócenie się od dogadzania brzuchowi, początek teologii, żródło rozważania, przyjaźń ze łzami, wykorzenienie gadulstwa i wszystko podobne temu, nieobecne przy przebywaniu w tłumie.

60. Wyciszenie jest nieustanną służbą Bogu i staniem przed Nim.

* * *

Słowo 28. O matce cnót – świętej i błogosławionej modlitwie, i o przebywaniu w niej umysłem i ciałem


5. Cała tkanka modlitwy twojej niech będzie nieskomplikowana, bowiem celnik i syn marnotrawny jednym słowem zjednali Boga.

11. Jeśli w jakimś słowie modlitwy poczujesz szczególną słodycz albo rozrzewnienie, to zatrzymaj się na nim, bowiem wtedy i nasz anioł stróż modli się z nami.

33. Miłość mnicha do Boga objawia się podczas modlitwy i przebywania na niej.

54. Obrzydły jest dla Pana ten, kto stoi na modlitwie i przyjmuje nieczyste myśli.

58. Wyznając grzechy swoje Panu, nie wchodź w szczegóły cielesnych uczynków, jakie miały miejsce.

* * *

Słowo 29. O ziemskim niebie, albo o naśladującym Boga braku namiętności i doskonałości, i o zmartwychwstaniu duszy przed powszechnym zmartwychwstaniem.


9. Ta dusza ma beznamiętność, która nabyła taką umiejętność w cnotach, jaką namiętni mają w rozkoszach.

13. Królewska korona nie składa się z jednego klejnotu, tak i beznamiętność nie dokoskonali się, jeśli zlekceważycmy choćby jedną jakąś cnotę.

* * *

Słowo 30. O związku trzech cnót, czyli o wierze, nadziei i miłośc
i.

4. Kto chce rozmawiać o miłości Bożej, ten porywa się, aby mówić o Samym Bogu. Wygłaszać zaś słowo o Bogu jest grzeszne i niebezpieczne dla nieuważnych.

16. Jeśli obecność kochanego człowieka jawnie wszystkich nas zmienia i czyni wesołymi, radosnymi i bez płaczu, to jakiej przemiany nie dokona obecność Niebiańskiego Władcy, niewidzialnie przychodzącego do czystej duszy.


Materiał przygotował Anton Pospiełow
Autor: święty mnich Jan Klimak
Tłumaczenie: Michał Diemianiuk
za: pravoslavie.ru

fotografia: alik /orthphoto.net/