polska: Spotkanie Bractwa CiM w Białymstoku

Spotkanie Bractwa CiM w Białymstoku

05 kwietnia 2024

29 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku spotkało się bractwo świętych Cyryla i Metodego koło Nr 1 Białymstoku.

Serdecznie wszystkich przywitał i zapoznał z programem spotkania przewodniczący Krystian Jaszczyk. Po wspólnej modlitwie głos zabrał ks. Andrzej Kuźma - doktor nauk teologicznych, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego.

Na wstępie wyjaśnił znaczenie terminu „apoftegmaty”. Są to krótkie lub rozbudowane sentencje i opowiadania mnichów dotyczące ich życia, ascezy, zawierające słowa pouczenia. Dziś są postrzegane jako duchowa mądrość kierowana ku rozwadze każdego człowieka.

Apoftegmaty narodziły się w środowisku egipskim, monastycznym. Ich formuła była łatwym sposobem przekazania ważnych informacji duchowych a treść podana w formie interesującej opowieści łatwiej zapadała w pamięć i mogła być jako taka przekazywana innym. Tak więc przekazywane z ust do ust przetrwały długie lata. Czasem były spisywane, by zachować ich treść dla przyszłych pokoleń. Tak przetrwały do lat dzisiejszych.

Współczesna nauka uważa, iż najważniejszym jest zbiór pochodzący z VI wieku, powstały w Egipcie. W Polsce dostępny jest w postaci „Pierwszej księgi Starców”.

O. Andrzej w bardzo interesujący sposób omówił apoftegmaty trzech wybranych ojców – św. Antoniego Wielkiego, Abby Makarego Egipskiego i Abby Pojmena.

Krótko omówił życie świętych i ich spuściznę, która między innymi dotyczy następującej tematyki: „Ojcze powiedz słowo”, pokory w życiu duchownym, życia ascetycznego, łagodności w życiu codziennym, rozsądku i roztropności w życiu duchowym. Podkreślił wielkie znaczenie ich słów dla im współczesnych jak też i dla nas, zwłaszcza że znajdujemy się w okresie wielkopostnym, co szczególnie nastraja do refleksji nad własnym życiem i codziennymi problemami.

Zebrani z wielką uwagą wysłuchali słów o. Andrzeja. Większość po raz pierwszy zetknęła się z taką problematyką. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem chłonęli każde słowo.

W dyskusji, która rozwinęła się po prelekcji, podkreślano nieprzemijającą wartość przypowieści dla życia duchowego i to że łatwiej zapamiętać opowieść nawet z morałem niż sam suchy morał.

W imieniu zebranych przewodniczący Krystian Jaszczyk wyraził wielką wdzięczność dla ks. Andrzeja Kuźmy za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie bardzo interesującej prelekcji i zachęcił wszystkich do udziału w następnym spotkaniu, które planowane jest na 14 kwietnia.

Opracowała Alina Mikołajczuk