polska: Pielgrzymka z Białegostoku do monasteru w Wojnowie

Pielgrzymka z Białegostoku do monasteru w Wojnowie

Piotr Oniszczuk, 05 kwietnia 2024

Pielgrzymka z Białegostoku do monasteru w Wojnowie w 1. niedzielę Wielkiego Postu 2024 r.

Corocznie w okresie Wielkiego Postu Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów organizuje pielgrzymki do Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie. Tradycyjnie już pierwsza z nich została zorganizowana, tak jak i w latach poprzednich, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W tym roku był to 24 marca. W pielgrzymce uczestniczyły 23 osoby. W drodze do monasteru pielgrzymi przeczytali modlitwy poranne i posledowanije ko Swiatomu Priczaszczeniju. Podczas pierwszej w tym poście Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego większość pielgrzymów przystąpiła do sakramentu Świętej Eucharystii. W kazaniu o. ihumen Herman zwrócił uwagę, że wiara w Jezusa Chrystusa polega przede wszystkim na dowierzaniu Mu i pójściu za Nim w swojej drodze ziemskiego życia. Również zaakcentował, że wyznawanie prawdziwej wiary zawsze wymagało poświęcenia ze strony naszych przodków. Wyrażało się to nawet męczeństwem z ich strony. Następnie został odsłużony dziękczynny molebien niedzieli Prawosławia – Triumfu Ortodoksji. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy z chorągwiami, krzyżem i ikonami udali się do głównej monasterskiej świątyni. Obchodząc trzykrotnie świątynię, przy biciu dzwonów i śpiewie, głosili światu radość zwycięstwa prawdziwej wiary nad herezją ikonoklazmu. Tym samym weszli w tradycję Cerkwi prawosławnej naszych przodków. Następnie w monasterskiej trapieznoj nastąpiła wspólna agapa, zakończona czynem Panagii. Przy monasterskiej herbatce można było jeszcze porozmawiać z o. Germanem, ihumenią Agnią i siostrami, a także zadać nurtujące niektórych pytania. W podniosłym duchu, utwierdzeni w wierze, pielgrzymi udali się w powrotną drogę i wrócili do swoich domów.

Następna pielgrzymka do Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie, zorganizowana przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia 2024 r.