polska: Powstało nowe stowarzyszenie

Powstało nowe stowarzyszenie

Piotr Jurczuk, 05 kwietnia 2024

Stowarzyszenie Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Jedność Wiernych

W marcu br. na obszarze prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej rozpoczęło swoją działalność stowarzyszenie wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pn. Stowarzyszenie Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Jedność Wiernych.

W dniu 10 marca członkowie-założyciele stowarzyszenia uczestniczyli w Świętej Liturgii w Monasterze pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie i przystąpili do sakramentu Świętej Eucharystii. Następnie o. ihumen Herman, przy uczestnictwie przełożonej monasteru ihumenii Agni i sióstr, odsłużył nabożeństwo molebna w intencji rozpoczęcia dobrej sprawy – działalności członków stowarzyszenia na chwałę Bożą. Po zakończeniu modlitwy w swoim słowie nawiązał do nauki Chrystusa, aby być cierpliwym, wyrozumiałym, przebaczać nawzajem swoje słabości i wzrastać we wzajemnej miłości chrześcijańskiej względem siebie i innych, których spotkają na życiowej drodze, w tym związanej z rozpoczętą działalnością.

W dniu 15 marca br. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Cele stowarzyszenia to m.in.: budzenie i rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej i życia duchowego, podnoszenie poziomu intelektualnego i moralnego na podstawie nauki Cerkwi prawosławnej, udzielanie wzajemnej pomocy i pielęgnowanie więzi między członkami stowarzyszenia, zachowywanie tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania między innymi poprzez: prowadzenie samokształcenia zmierzającego do kształtowania postaw godnych członków Cerkwi prawosławnej, prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, w tym będąca jednocześnie członkiem bractwa cerkiewnego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego lub członkiem innego stowarzyszenia. Stowarzyszenie mogą wspierać, w zakresie realizowanych celów i zadań stowarzyszenia, inne osoby – sympatycy stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na działalność statutową będzie ono pozyskiwać z dobrowolnych wpłat członków i sympatyków.

Stowarzyszenie wydaje niewielki periodyk pn. „Głos wiary”, którego pierwszy numer pt. „Sens życia człowieka” ukazał się w ubiegłym miesiącu (czasopismo dostępne będzie nieodpłatnie m.in. w Monasterze pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie, Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, Skicie św.św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach, a także na stronie Facebooka stowarzyszenia).

Więcej informacji i aktualności na stronie Facebooka stowarzyszenia: Stowarzyszenie Św. Ap. Piotra i Pawła – Jedność Wiernych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!