WIADOMOSCI.CERKIEW.PLNie żyje protodiakon Dariusz Makuch

Nie żyje protodiakon Dariusz Makuch

05 kwietnia 2024

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski podaje do wiadomości, że 4 kwietnia 2024 roku w wyniku tragicznego wypadku zmarł protodiakon Dariusz Makuch z parafii w Malczycach w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Protodiakon Dariusz Makuch urodził się w 1977 w Gawronkach. W 1997 r. ukończył kurs w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego w Cieplicach. Dekretem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jeremiasza z dnia 4 sierpnia 2010 r. został mianowany psalmistą parafii w Malczycach. 15 lutego 2013 r. przyjął z rąk arcybiskupa Jeremiasza święcenia diakońskie. 23 listopada 2013 r. został mianowany diakonem parafii w Malczycach. W 2023 r. został podniesiony do godności protodiakona.

Wiecznaja pamiat’ !

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcie za: Diecezja Wrocławsko-Szczecińska
za: orthodox.pl