polska: XXV Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

XXV Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

27 marca 2024

W dniach 14-15 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne XXV ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, której tematem było „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – rys historyczno-kanoniczny”. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad stu uczniów z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego. Do eliminacji III stopnia zakwalifikowało się trzydzieścioro pięcioro uczniów, reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Bielska Podlaskiego, Biłgoraja, Częstochowy, Hajnówki, Lublina, Pszczelej Woli, Rzeszowa i Warszawy.

Metropolita warszawski i całej Polski Sawa w przekazanym słowie podkreślił, że olimpiada jest istotnym wydarzeniem w życiu Cerkwi. Jubileuszowa jej edycja ma szczególny wymiar, gdyż odbywa się w setną rocznicę nadania autokefalii. Eminencja wyraził radość z powodu dużego zainteresowania młodzieży olimpiadą.

Eliminacje centralne składały się z pisemnego testu i ustnej wypowiedzi. Komisji przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz, a jej członkami byli: ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB, ks. dr Andrzej Kuźma, ihumen dr Pantelejmon (Karczewski), ks. dr Andrzej Konachowicz, mgr Barbara Uścinowicz. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali: p.o. dyrektora wydziału katechetycznego diecezji białostocko-gdańskiej i sekretarz olimpiady ks. mgr Mirosław Filimoniuk oraz doradca metodyczny MODM w Białymstoku i pełnomocnik olimpiady mgr Mirosława Pietkiewicz.

Po dwudniowych zmaganiach komisja wyłoniła piętnaścioro laureatów i dwanaścioro finalistów.

Na uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady przybyli: arcybiskup białostocki i gdański Jakub, arcybiskup bielski Grzegorz, radny sejmiku województwa podlaskiego Sławomir Nazaruk, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Izabela Święcicka, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Monika Kondratowicz, przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok Joanna Misiuk, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Andrzej Rybnik, prezes fundacji Oikonomos Magdalena Żdanuk.

Wyrażono wdzięczność nauczycielom za przygotowanie uczniów do olimpiady. Dyplomy z podziękowaniem otrzymali: ks. mgr Andrzej Pugacewicz (II LO w Białej Podlaskiej), ks. mgr Andrzej Busłowski (II LO z DNJB w Hajnówce), ks. mgr Mirosław Filimoniuk (XI LO w Białymstoku), ks. mgr Marian Romańczuk (IV LO w Białymstoku), ks. mgr Paweł Zabrocki (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), ks. mgr Marcin Bielawski (VII LO w Częstochowie), ks. mgr Dawid Romanowicz (Punkt katechetyczny w Warszawie - Wola), ks. dr Korneliusz Wilkiel (I LO w Biłgoraju), ks. dr Andrzej Konachowicz (II LO Lublin), protodiakon Rafał Dmitruk (Punkt katechetyczny w Warszawie - Praga), dr Andrzej Charyło (I LO w Białymstoku), mgr Magdalena Łaszczuk (II LO w Białymstoku), mgr Ewa Ostapkowicz (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), mgr Piotr Wanat (I LO w Rzeszowie).

Olimpiada odbywa się z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 roku olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

dr Andrzej Charyło