WIADOMOSCI.CERKIEW.PLNowość wydawnicza: Synaksarion Grudzień

Nowość wydawnicza: Synaksarion Grudzień

Wydawnictwo Bratczyk, 22 marca 2024

Nakładem Wydawnictwa Bratczyk ukazał się dwunasty tom dzieła zbierającego żywoty świętych od czasów Chrystusa po dzień dzisiejszy. „Synaksarion. Żywoty Świętych spisane na świętej Górze Atos. Grudzień” jest ostatnią pozycją, która zamyka dwunastotomową serię Synaksarionu.

Autorem opracowania jest atoski mnich Makary z monasteru Simonopetra, tłumaczenia na język polski dokonali ks. Henryk Paprocki i Krzyszof Tur.

Święci są jedynymi niezmiennymi autorytetami życia duchowego dla wszystkich poszukujących zbawienia. Żywoty świętych mogą być inspiracją do głębszych refleksji nad tym, co nieprzemijające.
Podążanie ich śladami z pewnością pomoże w drodze do duchowej stabilizacji i wzbogaci o cenne wskazówki na drodze poszukiwania Boga.

„Synaksarion. Żywoty Świętych spisane na świętej Górze Atos. Grudzień”  oraz wszystkie wcześniej wydane tomy z serii są dostępne do kupienia w parafiach prawosławnych i internetowo: bratczyk.pl oraz sklep.cerkiew.pl.