Zaśnięcie najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie

ks. Paweł Janiel, 14 września 2016

W niedzielę 28 sierpnia br. wierni hrubieszowskiej parafii przeżyli swoją drugą "Paschę" po czternastu długich miesiącach remontu świątyni, ponownie mogli się zebrać na święto parafialne Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Przybyli na nie także wierni z Chełma i innych okolicznych miejscowości, liczne grono sympatyków naszej parafii a także liczni pielgrzymi z kilku miast na Wołyńu z Ukrainy.

Uroczystą okolicznościową homilię wygłosił ks. Michał Wasilczyk. Po zakończeniu Św. Liturgii odsłużono molebień, podczas którego wznieśliśmy dziękczynne modlitwy szczególnie za naszego ordynariusza arcybiskupa Abla, wszystkich darczyńców i trudzących się przy remoncie naszej świątyni, a także za wszystkich przybyłych na nasze święto. Na zakończenie proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę wiernym, pielgrzymom oraz duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów za ich ofiarne serca i za to, że nie bacząc na przeszkody i dzielące nas granice przybyli tak licznie na nasze święto. Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy Liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.

Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie powstała w II połowie XIX w. i jest co najmniej dziewiątą świątynią w ponad 600 – letniej historii miasta. Została ona wyświęcona 13 maja 1875 r. przez arcybiskupa Chełmskiego i Warszawskiego Leoncjusza. Po akcjach wysiedleńczych, a przede wszystkim po akcji „Wisła”, cerkiew hrubieszowska została opuszczona, ale już w 1951 r. wznowiła działalność i od tego czasu jest czynna nieprzerwanie. Hrubieszowska cerkiew jest najbardziej okazałym obiektem prawosławnej architektury sakralnej w naszym kraju. Wyróżnia się trzynastoma kopułami oraz piękną ikonografią zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.

Fot.: ks. Paweł Janiel oraz Damian Kot