polska: Spotkanie zapustowe Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Spotkanie zapustowe Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 15 marca 2024

W dniu 14 marca Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zorganizowało spotkanie przed Wielkim Postem. Rozpoczęło się ono modlitwą-molebnem w soborze św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo odprawił pod nieobecność opiekuna duchowego Bractwa archimandryty Iowa, ojciec Jan Tichoniuk, niosący posługę w Monasterze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Zwierkach.

W słowie wygłoszonym w cerkwi ojciec Jan podkreslił znaczenie modlitewnego zwracania się do Boga. Przekazał też pozdrowienia od ojca Iowa oraz życzył miłej atmosfery podczas kontynuowania spotkania w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż tego rodzaju towarzyskie spotkania z różnych okazji są niezwykle ważne dla wzajemnego poznawania się, pogłębiania relacji i integracji.

W trakcie zapustowego spotkania przedstawione zostały plany działalności Bractwa na okres Wielkiego Postu- pielgrzymka piesza do Monasteru Supraskiego z okazji Święta Zwiastowania-Błahowieszczenija Preswiatoj Bohorodicy, spotkanie z ojcem Denisem Rusnakiem na temat autokefalii, pielgrzymki do monasterów w Wojnowie (dwie) i Grabarce, gowienije-rekolekcje.

Znaczenia okresu Wielkiego Postu w życiu człowieka, a przede wszystkim jego właściwe pojmowanie i praktyczne stosowanie w ciekawy i dostępny sposób przedstawili członkowie zarządu Bractwa Jerzy Jaszczuk i Piotr Oniszczuk. Została również przedstawiona informacja z wyjazdu do monasterów Rusi Zakarpackiej.

Spotkanie będące kontynuacją modlitewnego spotkania w cerkwi przebiegało w prawdziwie brackiej -ciepłej i integrującej atmosferze.

W związku ze bliżającym się okresem Wielkiego Postu i Niedzielą Przebaczania Win nie zabrakło również słów "prostitie mnie/nam hresznym"!

Zdjęcia: Adam Zacharczuk