publicystyka: Jak nauczyć się wybaczać?

Jak nauczyć się wybaczać?

metropolita Antoni (tłum. Justyna Pikutin), 17 marca 2024

Czy kiedykolwiek słyszałeś zdanie: "Mogę wybaczyć wszystko, ale czegoś takiego nigdy nie wybaczę!"?

Nie jest to rzadkie zjawisko, gdy ludzie są gotowi wybaczyć coś, co nie jest trudne do wybaczenia. Ale wybaczyć coś poważnego jest nam bardzo trudno, a w niektórych przypadkach wydaje się to wręcz niemożliwe.

A nasze straszne i szalone czasy tylko utwierdzają w tym przekonaniu: jak można przebaczyć, gdy wokół jest tyle bólu i cierpienia, tyle niesprawiedliwości, zdrad i zbrodni? O jakim przebaczeniu może być mowa?

Ten sposób myślenia ujawnia smutny fakt, że pod wieloma względami wciąż żyjemy według zasad Starego Testamentu, gdzie normą jest odpłacanie dobrem za dobro i złem za zło. Wydaje się to tak naturalne, zrozumiałe i ludzkie.

Dlaczego więc Bóg wymaga od nas tak trudnego czynu? Tak trudnego, że czasami wydaje się to niemożliwe dla nas - nieudolnych i słabych ludzi?

W tym przypadku musimy pamiętać o dwóch zdaniach z Pisma Świętego: "U ludzi jest to niemożliwe, u Boga zaś wszystko jest możliwe" (Mt 19,26) oraz "Pan rzekł do mnie: 'Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości'" (2 Kor 12,9).

Jak widzimy, to, co wydaje się nam niemożliwe, jest osiągalne z pomocą Boga, a co więcej, to właśnie wtedy, gdy jesteśmy szczególnie słabi i zdajemy sobie sprawę z naszej słabości, Bóg szczególnie chętnie nam pomaga. Wszystko, co jest od nas wymagane, to gotowość i determinacja do przebaczenia.

Przebaczenie jest ważnym kryterium naszego zbawienia, ponieważ na tyle, na ile jesteśmy gotowi przebaczyć, Bóg okazuje łaskę wobec naszych własnych grzechów i przewinień. Jest to jeden z powodów, dla których przed rozpoczęciem Wielkiego Postu została ustanowiona Niedziela Przebaczenia Win, ponieważ wraz z przebaczeniem grzechów innych rozpoczyna się droga pokuty za nasze własne grzechy, gdyż w życiu duchowym wszystko jest ze sobą powiązane.

Niech Bóg oczyści nasze serca z gniewu i nienawiści, da nam siłę do przebaczenia innym, a tym samym pomoże nam dobrze rozpocząć Wielki Post.

metropolita Antoni (tłum. Justyna Pikutin)

za: pravlife.org

fotografia: zinka2 /orthphoto.net/