polska: 2 minuty z Ojcami: łakomstwo i nieczystość
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

2 minuty z Ojcami: łakomstwo i nieczystość

12 marca 2024

We wcieleniu Zbawiciel przyjął ludzką naturę i zagrażające jej namiętności. Abba Serapion wyjaśnia, że daje On nam przykład, jak je zwyciężać:
 
Ponieważ w naszym Zbawicielu podziwiamy nieskazitelny obraz i podobieństwo Boże, dlatego też kuszenie Jezusa musiało dotyczyć tych samych namiętności, które zagrażały Adamowi, dopóki również w nim pozostawało nienaruszone podobieństwo Boże. Namiętności te to łakomstwo, próżność i pycha. Pan nasz nie mógł natomiast podlegać tym pokusom, w które Adam popadł z własnej winy, po naruszeniu obrazu i podobieństwa Bożego.

Wracając jednak do pokus, które zagrażały Adamowi: łakomstwo, jak wiemy, skłoniło go do jedzenia z drzewa zakazanego; o próżności z kolei mówią słowa: Otworzą się wam oczy (Rdz 3,5); na pychę wskazuje zapewnienie szatana: Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło (Rdz 3,5).

W ten sam sposób był też kuszony Pan nasz i Zbawiciel: łakomstwem, gdy szatan zwrócił się do Niego: Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem (Mt 4,3); próżnością, gdy Mu powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół (Mt 4,6); pychą, gdy Mu przedstawił wszystkie królestwa świata i ich przepych, mówiąc: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon (Mt 4,9). Zbawiciel, chcąc nas pouczyć na swoim przykładzie, jak należy zwyciężać szatana, pozwolił się kusić tak samo jak Adam, dlatego też nazywamy Go słusznie drugim Adamem.

Tamten w raju był pierwszy – na upadek i śmierć, Ten zaś jest pierwszy – na zmartwychwstanie i życie. Przez tamtego cały rodzaj ludzki został potępiony, przez Tego wszyscy ludzie zyskują zbawienie. Tamten utworzony został z surowej i dziewiczej ziemi, Ten zaś narodził się z Dziewicy Maryi. Chrystus, który przyjął na siebie pokusy Adama, nie musiał już jednak przyjmować pozostałych. Nie musiał bowiem walczyć z nieczystością Ten, który pokonał łakomstwo; wiemy wszak, że to nadmierne dogadzanie brzuchowi jest źródłem i rodzicielką nieczystości. Z pewnością nie zaznałby tej wady również pierwszy Adam, gdyby nie otwarł swego serca na podszepty szatańskie, kuszące go do łakomstwa. Pismo Święte nie mówi więc o Synu Bożym, że przyszedł „w grzesznym ciele”, ale w ciele podobnym do ciała grzesznego (Rz 8,3). Chrystus miał bowiem ciało prawdziwe: jadł, pił, pokrzepiał się snem. Prawdziwie też został przebity gwoździami.

Fragment pochodzi z książki: Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami. Tom 1, Rozmowy I-X, przek. i oprac. ks. Arkadiusz Nocoń, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2007, s. 206-208.
Wstęp i wybór tekstu: Jakub Oniszczuk