polska: Spotkanie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, koło Nr 1

Spotkanie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, koło Nr 1

07 marca 2024

W niedzielę 3 marca, po św. Liturgii, w białostockim Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się kolejne zebranie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego. Głównym celem spotkania było przygotowanie do zbliżającego się Wielkiego Postu.

Po modlitwie przewodniczący naszego koła Krystian Jaszczyk serdecznie powitał bratczyków i zebranych słuchaczy. Szczególne słowa wdzięczności zostały skierowane do wykładowcy ks. dr. Włodzimierza Misijuka, który zawsze chętnie dzieli się swoją bogatą wiedzą teologiczną.

Ojciec Włodzimierz jako doświadczony kapłan i nauczyciel, pragnąc skupić uwagę słuchaczy, zwrócił się z pytaniem … z czym się kojarzy słowo „ post”?

Na spotkaniu bractwa, jak w szkole na lekcji, zawrzało, albowiem bez szczególnej zachęty zebrani podawali znaczenia słowa, aktywnie uczestnicząc w wykładzie.

Ludzie starsi, którzy posiadają pewną wiedzę, pragną się podzielić swym doświadczeniem życiowym, a zarazem usystematyzować swe mądrości, doskonaląc występujące braki.

Aby ubogacić wiarę, ufność i pozostawić u słuchaczy głębokie przekonanie, o. Włodzimierz przypomniał, że post był już znany i praktykowany w Starym Testamencie.

W Nowym Testamencie Jezus Chrystus oraz Apostołowie potwierdzili ważność postów. Wykładowca, cytując słowa Pisma Świętego dotyczące m.in. postu Jezusa Chrystusa, namawiał słuchających do codziennego regularnego czytania Słowa Bożego.

Z wielkim zainteresowaniem przyjmowana była wiedza, ku przypomnieniu, dotycząca postu jako okresu wstrzemięźliwości oraz samokontroli, a także rodzajów postów w naszej Cerkwi Prawosławnej – jednodniowych i wielodniowych.

O. Włodzimierz Misijuk zachęcał do modlitwy, aktywnego udziału w nabożeństwach, pomocy bliźnim i służenia bratczykom dobrym przykładem.

Ubogaceni duchowym pokrzepieniem bratczyki i miłośnicy bractwa, wdzięczni za duchową lekcję poczuli się gotowi do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w cerkwi i godnego przeżywania słów wołających…
„Dusze moja, dusze moja, wostani,
czto spiszi, koniec prybliżajetsia….”
/ „Duszo moja , duszo moja, powstań,
Czemu śpisz? Koniec przybliża się…”/

Troskliwy prelegent zaprezentował również lekturę do czytania:
Bp Kalistos Ware: „Wielki Post i konsumpcyjne społeczeństwo”
Autor przekładu - ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk

Zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach bractwowych, gdzie ubogacając się duchowo zbliżamy się do Boga, Cerkwi oraz mile spędzamy czas w towarzystwie bliskich osób, zawsze gotowych zaoferować sobie nawzajem zrozumienie, przyjaźń oraz pomoc.

Opracowała – Halina Borowik
Fotografie – Halina Borowik i Krystian Jaszczyk