polska: Wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów PAKP

Wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów PAKP

06 marca 2024

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów
Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

​W dniu 5 marca 2024 roku, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się uroczysta wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego poświęcona 100-leciu autokefalii naszej Cerkwi, w której wzięli udział wszyscy biskupi,

​Tematyka obrad Św. Soboru dotyczyła spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

Zewnętrzne:

Rozpatrzono pisma Patriarchów Konstantynopolitańskiego, Aleksandryjskiego oraz Moskiewskiego dotyczących sytuacji ogólnoprawosławnej.
Omówiono współpracę naukowo – teologiczną z uczelniami teologicznymi Cypru i Grecji.
Omówiono współpracę PAKP z Konferencją Kościołów Europejskich. Podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 2 stycznia 2024 roku.

Wewnętrzne:

Omówiono projekt przebiegu uroczystości związanych ze 100-leciem autokefalii PAKP. Program uroczystości zostanie podany do wiadomości oddzielnie.
Przyjęto tekst przesłania Św. Soboru Biskupów w związku ze 100-leciem autokefalii PAKP.
Podjęto decyzję przeprowadzenia kanonizacji osób zamęczonych w łagrach.
Podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do odnośnych władz w sprawie zachowania dotychczasowej pracy Funduszu Kościelnego i nauczania religii w szkołach.
Przyjęto sprawozdania z życia i działalności poszczególnych diecezji PAKP za rok 2023.
Przyjęto sprawozdanie z życia i działalności monasterów PAKP.
Przyjęto sprawozdanie z działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej, oceniając aktualny stan aktywności młodzieży włączonej w pracę Bractwa.
Miejscem dorocznego spotkania Bractwa – w Dniu Młodzieży Prawosławnej 2025 – wyznaczono miasto Warszawę.
Oceniono programy nauczania w szkołach teologicznych PAKP.
Omówiono prace Funduszu Socjalnego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, zachęcając wszystkich do wspomagania Funduszu dla naszych emerytów.
Przyznano nagrody paschalne, ze specjalnym uwzględnieniem 100-lecia autokefalii. Wykaz nagrodzonych w formacie PDF do pobrania poniżej.
Wyznaczono ogólnometropolitalne kolekty na rzecz poszczególnych parafii.
Przyjęto tekst Orędzia Paschalnego Św. Soboru Biskupów PAKP.

Do pobrania:
Nagrody Paschalne 2024
Kolekty ogólnometropolitalne

ks. Jerzy Doroszkiewicz
Sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów