polska: Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 2024

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 2024

22 lutego 2024

Prawosławna młodzież każdego roku z niecierpliwością wyczekuje święta Spotkania Pańskiego (2/15 lutego). Tego dnia nie tylko wspominamy istotne wydarzenia z historii zbawienia, lecz także świętujemy Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, ustanowiony przed ponad trzydziestoma laty przez Syndesmos, międzynarodową federację cerkiewnych organizacji młodzieżowych.

Przed kilkoma laty Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce zainicjowało tradycję ogólnopolskich obchodów tego święta, organizując je w weekend najbliższy dacie 15 lutego, za każdym razem w innym mieście i diecezji. W tym roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, ogólnokrajowe obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej miały miejsce w Krakowie w dniach 16-18 lutego.

Przygotowania do swojego święta młodzież z Polski rozpoczęła na długo przed tą datą. Oddziały Bractwa z wielu miejscowości podjęły się logistycznego wyzwania i zorganizowały zbiorowy transport dla uczestników wydarzenia do Krakowa. Największa grupa, która przybyła do stolicy Małopolski z Białegostoku, liczyła prawie 150 osób. Wielogodzinna podróż pociągami lub autobusami była doskonałą okazją do rozpoczęcia świętowania i dzielenia wspólnej radości.

Oficjalne otwarcie uroczystości miało miejsce w piątek 16 lutego w Hali Stulecia KS Cracovia tuż przy krakowskich Błoniach. Wzięli w niej udział Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski, opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzko-Poznański, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki, opiekunowie duchowi bractw parafialnych i diecezjalnych oraz licznie zebrana młodzież. Wszystkich przybyłych gości powitała przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Gabriela Nowaszewska. W imieniu zebranych hierarchów głos zabrał Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz. Arcypasterz przekazał młodzieży pozdrowienia od zwierzchnika Cerkwi w Polsce, Jego Eminencji Metropolity Sawy, zapewniając o nieustannych modlitwach Władyki za wszystkich młodych ludzi. Hierarcha życzył wszystkim owocnego czasu spędzonego w Krakowie, przypominając, że powinna to być okazja nie tylko do wzajemnego spotkania się, lecz przede wszystkim spotkania młodzieży z Bogiem. Istotnym punktem uroczystości otwarcia był wykład ihumena Pantelejmona (Karczewskiego) z Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Jego tematyka nawiązywała do świętowanej w tym roku setnej rocznicy uzyskania autokefalii przez Cerkiew w Polsce. Duchowny przybliżył mało znane fakty z historii chrześcijaństwa wschodniego i słowiańskojęzycznego w Krakowie, umieszczając je w szerszym kontekście dziejów prawosławia w Rzeczypospolitej i dążeń do jego jurysdykcyjnej niezależności.

Następnie miał miejsce koncert zespołu Słowiany, wykonującego muzykę narodów Europy Wschodniej i Środkowej, którego większość członków to aktywni parafianie krakowskiej cerkwi. Młodzież przez wiele godzin doskonale bawiła się przy znanych sobie utworach, z chęcią poznała także nowe. Potrzebę młodych ludzi do bycia razem i celebrowania swojego dziedzictwa doskonale pokazał fakt, że nawet po zakończeniu występów spora grupa uczestników pozostała na miejscu, aby wspólnie śpiewać pieśni tworzące kulturę poszczególnych narodów wchodzących w skład Cerkwi w Polsce.

Drugi dzień tegorocznych obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, sobota, był okazją do lepszego poznania historii i zabytków Krakowa. Z samego rana uczestnicy wydarzenia wyruszyli na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie pod okiem profesjonalnych przewodników poznawali wszystkie interesujące fakty na temat tego ważnego dla historii Polski miejsca. Następnie ich rolę przejęła młodzież z Bractwa w Krakowie, która oprowadzała zebranych po Starym Mieście. Dopełnieniem tego była popołudniowa wizyta w Bazylice Mariackiej i zorganizowany dla uczestników ŚDMP wykład na temat najcenniejszego zabytku świątyni – unikatowego na skalę światową gotyckiego ołtarza dłuta Wita Stwosza. Specjalnie na tę okazję duchowieństwo opiekujące się bazyliką odstąpiło od panujących w tym miejscu zwyczajów i dokonało uroczystego otwarcia ołtarza poza wyznaczonymi godzinami. Ogromne prezbiterium kościoła z trudem zmieściło setki młodych prawosławnych oraz duchowieństwo i hierarchów. Na zakończenie niezwykle interesującego spotkania wszyscy zebrani uroczyście odśpiewali kondakion ku czci Bogarodzicy „Waleczna Hetmanko” (cs. Wzbrannoj Wojewodie). Bezpośrednio z Bazyliki Mariackiej wszyscy udali się do pobliskiej cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy, gdzie pod przewodnictwem przybyłych hierarchów odprawione zostało nabożeństwo całonocnego czuwania.

Kulminacją wydarzeń organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce zawsze jest uczestnictwo w Boskiej Liturgii. Tym razem, z powodu ogromnej liczby przybyłych, w niedzielny poranek odprawiono aż dwa nabożeństwa. Pierwsza Święta Liturgia rozpoczęła się o godzinie 7.30 w kaplicy Wszystkich Świętych, słynącej z ikonostasu oraz polichromii wykonanych przez Jerzego Nowosielskiego, natomiast główna, celebrowana przez przybyłych do Krakowa hierarchów – o godzinie 10. Cerkiew parafialna nie była w stanie pomieścić wszystkich zebranych. Wierni – młodzież oraz krakowscy parafianie – zapełnili nie tylko długie korytarze prowadzące do świątyni, lecz nawet chodnik przed wejściem do cerkiewnej kamienicy. Kazanie nawiązujące do ewangelicznego czytania wygłosił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy. Hierarcha zwrócił uwagę na to, że wspomniany w przypadającym na ten dzień fragmencie Pisma Świętego Zacheusz był człowiekiem grzesznym i powszechnie pogardzanym. Mimo to wykazał niezwykle uparte dążenie do zobaczenia Boga, przez co naraził się na jeszcze większe napiętnowanie. Przenosząc tę postawę na współczesne realia, Arcybiskup Jerzy pokazał, jak ogromną pokorą cechował się Zacheusz i jak ważna jest ta cnota dla autentycznego poznania Chrystusa.

Po zakończeniu nabożeństwa głos jako pierwszy zabrał Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz. Opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce ponownie przekazał wszystkim uczestnikom błogosławieństwo Jego Eminencji Metropolity Sawy, zapewniając o jego stałych modlitwach. Podziękował zebranym hierarchom za przybycie, zaś proboszczowi krakowskiej parafii, ks. Jarosławowi Antosiukowi, za jego wkład w przebieg wydarzenia. Jego Ekscelencja Biskup Atanazy, gospodarz miejsca, skierował swoje podziękowania na ręce Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Krakowa oraz Marszałka Sejmiku Województwa Małopolskiego, którzy wsparli organizację tegorocznych obchodów, a także Przewodniczącej i Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

W obchodach Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Krakowie uczestniczyła również kilkudziesięcioosobowa grupa gości z zagranicy. W tym roku do Polski przybyła młodzież z Rumunii, Czech, Słowacji, Holandii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Możliwe było to dzięki rozwijającym się w ostatnich latach kontaktach Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z cerkiewnymi organizacjami zrzeszającymi młodych ludzi w innych krajach. Pobyt dziesięcioosobowej grupy młodzieży z Rumunii był częścią współpracy z organizacją Prawosławnych Studentów Rumunii, zainicjowanej jesienią ubiegłego roku wizytą członków polskiego Bractwa na terenie Metropolii Mołdawii i Bukowiny.

Zagraniczne delegacje rozpoczęły swój pobyt w Krakowie już kilka dni przed oficjalnym otwarciem uroczystości, w środę 14 lutego. Poza uczestnictwem we wszystkich punktach programu tegorocznych obchodów, nasi goście wzięli udział w nabożeństwach święta Spotkania Pańskiego, zwiedzali krakowskie muzea i ważne zabytki. W sobotę miało również miejsce spotkanie grup z zagranicy z biskupem Warsonofiuszem. Władyka w przystępny sposób przedstawił historię i teraźniejszość Cerkwi w Polsce, udzielił odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania. W chwilach wolnych od zajęć zagraniczni goście chętnie zapoznawali się z innymi uczestnikami z Polski, prezentowali kulturę swoich krajów oraz podejmowane przez ich organizacje działania na rzecz Cerkwi i prawosławnego ruchu młodzieżowego.

Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej zostały zorganizowane przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce wraz z Zarządem Bractwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej, we współpracy z Diecezją Łódzko-Poznańską oraz Parafią Zaśnięcia Bogarodzicy w Krakowie. Partnerem głównym tegorocznego wydarzenia było Województwo Małopolskie, zaś partnerem – miasto Kraków. Patronat honorowy nad obchodami objął Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Począwszy od tego roku polskie obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej zyskały również stałe logo, pod którym będą przebiegać rokrocznie. Autorem grafiki jest były członek Bractwa Młodzieży Prawosławnej Paweł Żelaźniakowicz, któremu składamy serdeczne podziękowania.

Grzegorz Garbuz
zdjęcia: BMP w Krakowie