polska: Ksiądz Artur Aleksiejuk w Zarządzie PTODM

Ksiądz Artur Aleksiejuk w Zarządzie PTODM

21 lutego 2024

W dniu 16 lutego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Na zebraniu przyjęto sprawozdanie z działalności PTODM w latach 2019-2023, wybrano Zarząd na kolejną pięcioletnią kadencję oraz określono kierunki dalszej aktywności. Prezesem ponownie została wybrana Pani Profesor dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik (UMK), a wiceprezesem Pan dr. hab. n. med. i dr n. praw. Jakub Pawlikowski (UML, UKSW). W skład Zarządu PTODM wszedł również ks. dr Artur Aleksiejuk (ChAT).

Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie zostało założone w Krakowie w 2015 r. Misją Towarzystwa jest „integrowanie i reprezentowanie środowiska osób zainteresowanych opieką duchową w medycynie, świadczoną na rzecz chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, dążenie do zapewnienia im wysokiej jakości tejże opieki oraz wspieranie rozwoju badań naukowych i promowanie wiedzy w tym zakresie." (Statut PTODM, art. 7)

Więcej informacji o działalności PTODM jest dostępna na stronie: ptodm.org.pl
Źródło: orthodox.pl