polska: Święto Spotkania Pańskiego w katedrze metropolitalnej

Święto Spotkania Pańskiego w katedrze metropolitalnej

19 lutego 2024

Tegorocznym obchodom święta Spotkania Pańskiego w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł. Hierarsze asystowało miejscowe duchowieństwo. Kazanie wygłosił ks. prot. Jerzy Kulik, który przybliżył starotestamentowe prawo ofiarowania Bogu każdego pierworodnego syna. Zwyczaj dotyczył również pierworodnych zwierząt płci męskiej. Następnie kaznodzieja zarysował sylwetki, starca Symeona i prorokini Anny, spotykających młodzieńca Chrystusa przyniesionego do jerozolimskiej świątyni. W momencie spotkania Stwórcy ze stworzeniem sprawiedliwy starzec zrozumiał sens fragmentu księgi Izajasza 7,14: oto Panna pocznie i porodzi Syna i wypowiedział słowa powszechnie znanej modlitwy: „Teraz pozwalasz odejść słudze Twemu”.

W dalszej części kazania duchowny wskazał na sens święcenia tego dnia świec cerkiewnych, będących symbolem Chrystusa i jego światłości, który rozświetla otaczający świat. W pobożnej tradycji świece niesione są przez wiernych do domów, aby uświęcały i rozpromieniały Boże światło w naszym otoczeniu, rodzinach i życiowe ścieżki – podsumował kaznodzieja.

Podczas wieczornego nabożeństwa oraz po zakończeniu św. Liturgii, biskup Paweł dokonał obrzędu poświęcenia świec. Świąteczne uroczystości w stołecznej katedrze zakończyła doksologia święta.

Spotkanie Pańskie jest jednym z dwunastu wielkich świąt cerkiewnych obchodzonym czterdziestego dnia po narodzeniu Chrystusa tj. 15 lutego. Zostało ustanowione na pamiątkę przyniesienia przez Bogurodzicę i Józefa dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej. W tradycji prawosławnej święto wieńczy okres związany z Narodzeniem Chrystusa. Jednym z przewodnich tematów święta jest symbolika światła. Światło świecy symbolizuje Chrystusa, o którym starzec Symeon powiedział: światło na oświecenie pogan (Łk 2,32). Ewangelia wg św. Jana nazywa Zbawiciela: „światłością świata, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat” (J 1,9). Symbolika światła jest wyraźnie akcentowana w tekstach liturgicznych święta Spotkania Pańskiego, zaś w praktyce wyrażona jest w obrzędzie poświecenia świec przewidzianym na ten dzień.

zdjęcia: protodiakon Igor Kutovyi

za: orthodox.pl