polska: Święto Objawienia Pańskiego w katedrze metropolitalnej

Święto Objawienia Pańskiego w katedrze metropolitalnej

21 stycznia 2024

Święto Chrztu Pańskiego obchodzone przez Cerkiew prawosławną 19 stycznia, stanowi jedno z rzędu dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego. Tego dnia wspominany jest chrzest Chrystusa w rzece Jordan. Święto nazywane jest także Objawieniem Bożym ze względu na uczestnictwo w tym wydarzeniu wszystkich Osób Świętej Trójcy. W starożytności chrześcijańskiej święto Chrztu Pańskiego obchodzono razem ze świętem Narodzenia Chrystusa. Bóg Jezus Chrystus objawia się ludziom jako człowiek, rodząc się w Betlejem, a podczas chrztu w Jordanie Bóg objawia się we wszystkich trzech osobach Św. Trójcy. W nabożeństwach świąt Narodzenia Chrystusa oraz Objawienia Pańskiego do dzisiejszych dni zachowała się identyczna struktura liturgiczna. Święto nazywane jest również Jordanem lub Oświeceniem.

Tegorocznym świątecznym nabożeństwom w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł w asyście katedralnego duchowieństwa. Podczas św. Liturgii kazanie wygłosił proboszcz parafii, ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski, który omówił sens święta, zaznaczając, że Jezus Chrystus przyszedł nad rzekę Jordan ochrzcić się pełen pokory i posłuszeństwa woli Boga Ojca. Zanurzając się w odmętach wody, Zbawiciel bierze na barki grzechy ludzkości, aby wyprowadzić ją ze stanu upadku, odrodzić i przyodziać w świetlistą szatę łaski. Powyższe służy podkreśleniu, że do Królestwa Bożego, Królestwa łaski, nie może wejść nic nieczystego. Chrystus przyjął chrzest dla odrodzenia ludzi i ukierunkowania stworzenia ku niebu.

Duchowny wiele uwagi poświęcił święconej tego dnia wodzie, mówiąc: „Bez wody nie ma życia. Wszystko umiera. Tak jak woda daje światu życie, tak wiara ożywia wszystkich wyznawców Chrystusa. Święta woda ma moc uzdrawiania, jeżeli człowiek spożywa ją z wiarą” mówił ks. Szydłowski, zwracając uwagę na ustanowioną przez Cerkiew tradycję święcenia wody, którą wierni zabierają do domów, z szacunkiem przechowują i spożywają, a także uświęcają otaczającą rzeczywistość.

Wody święconej nie zabrakło tego dnia dla nikogo. Obrzędu wielkiego poświęcenia wody w stołecznej katedrze dokonał Jego Ekscelencja biskup Paweł, który pokropił nią świątynię oraz obecnych wiernych. W ten świąteczny dzień stołeczna katedra przyjęła w swe progi wielu wiernych, którzy do godzin wieczornych przychodzili, by zaczerpnąć wielkiej świętości i zabrać „błogosławieństwo Jordanu” do swych domów.

zdjęcia: protodiakon Igor Kutovyi

za: katedra.org.pl