polska: Święto Chrztu Pańskiego w Tomaszowie Lubelskim

Święto Chrztu Pańskiego w Tomaszowie Lubelskim

21 stycznia 2024

19 stycznia 2024 r. w cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim miały miejsce uroczystości święta Chrztu Pańskiego.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Jego Ekscelencja arcybiskup Abel w asyście przybyłego duchowieństwa.

Podczas uroczystego spotkania hierarchę witali przedstawiciele parafian oraz proboszcz parafii - ks. prot. Dariusz Wasiluk. Tradycja uroczystego świętowania Chrztu Pańskiego w tomaszowskiej parafii prawosławnej powróciła po 10-letniej przerwie spowodowanej generalnym remontem zabytkowej świątyni.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza, homilię wygłosił arcybiskup Abel.

W czasie św. Liturgii śpiewał chór młodzieży z Lublina pod dyrekcją diakona Iwana Natiażko.

W świątecznych uroczystościach udział wzięli oficjalnie zaproszeni goście: Zbigniew Kuczyński, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz ks. dr Jarosław Przytuła, referent ds. ekumenizmu diecezji zamojsko-lubaczowskiej, dziekan dekanatu Tomaszów Północ.

Uroczystości liturgiczne zakończyły się obrzędem Wielkiego Poświęcenia Wody. Następnie ze słowem do wiernych zwrócił się arcybiskup Abel, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę oraz obecność. Następnie proboszcz parafii, ks. prot. Dariusz Wasiluk, podziękował hierarsze za przewodniczenie św. Liturgii, przybyłemu duchowieństwu, oficjalnym gościom oraz wiernym.

ks. Korneliusz Wilkiel

za: lublin.cerkiew.pl