polska: Rekolekcje dekanatu gdańskiego

Rekolekcje dekanatu gdańskiego

ks. Gabriel Masalski, 27 grudnia 2023

W dniu 22 grudnia 2023 roku w katedralnej parafii św. Mikołaja w Gdańsku odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu gdańskiego.

Przed św. Liturgią duchowni przystąpili do sakramentu Spowiedzi. Święta Liturgia była celebrowana przez dekanalne duchowieństwo: ks. Witalisa Leończuka, ks. Dariusza Jóźwika, ks. Marka Antonowicza oraz ks. Radosława Kondraciuka, proboszcza parafii św. Anny w Królowym Moście i wieloletniego spowiednika duchowieństwa dekanatu gdańskiego. Podczas nabożeństwa śpiewał chór pod dyrekcją dr Anastazji Roszkowskiej. Z homilią do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. Marek Antonowicz, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Elblągu. W swoich słowach duchowny wyjaśnił, czym jest post w życiu prawosławnego chrześcijanina. Zwracając uwagę na dobre przeżywanie postu, kaznodzieja przypomniał, że przeżywanie zbliżających się świąt Narodzenia Chrystusa to nie tylko aspekt materialno-wizualny, ale przede wszystkim aspekt duchowy, do którego w idealny sposób przygotowuje nas trwający właśnie okres postu.

Po Świętej Liturgii, podczas której do sakramentu Eucharystii poza duchownymi przystąpiło wielu wiernych, głos zabrał dziekan okręgu gdańskiego ks. Dariusz Jóźwik. Duchowny podziękował zebranemu duchowieństwu dekanatu za wspólną modlitwę i zjednoczenie w sakramencie Eucharystii, a także ojcu Radosławowi Kondraciukowi za przyjazd i sakrament Spowiedzi, który regularnie już przeprowadza w dekanacie gdańskim. Dziekan przekazał również wszystkim arcypasterskie pozdrowienia ordynariusza diecezji arcybiskupa Jakuba i życzył współbraciom wielu łask Bożych podczas zbliżających się świąt.

Po Liturgii duchowni udali się na wspólny posiłek i spotkanie organizacyjne dekanatu gdańskiego na 2024 rok.